TLN deelt speerpunten voor nieuwe Europese mobiliteitsstrategie met Europese Commissie

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe alomvattende strategie voor duurzame en slimme mobiliteit in Europa. TLN leverde hiervoor input, en vroeg specifiek aandacht voor drie speerpunten.

Het is ongeveer 10 jaar geleden dat de Europese Commissie voor het laatst zo’n strategie presenteerde en destijds werden de volgende uitdagingen geformuleerd:

  1. De reductie van de CO2-uitstoot
  2. De realisatie van een stedelijke infrastructuur
  3. Het digitaliseren van het transport
  4. Een effectievere inzet van verschillende transportmodaliteiten
  5. Een verbetering van de werkomstandigheden van medewerkers

Via een openbare raadpleging wil de Europese Commissie nu van belanghebbenden horen of dit nog steeds relevante uitdagingen zijn. TLN heeft deze gelegenheid aangegrepen om drie speerpunten naar voren te schuiven die van cruciaal belang zijn voor het welslagen van de nieuwe Europese mobiliteitsstrategie:

  1. Laat het economische herstel in Europa in het teken staan van de groene en digitale transformatie van de transport- en logistieke sector
  2. Creëer duidelijke randvoorwaarden om de transport- en logistieke sector de zekerheid te geven die nodig is voor een duurzame, digitale en competitieve transportmarkt in Europa
  3. Investeer in de digitalisering van handhaving en veiligheid in Europa

Te denken valt dan aan één standaard voor gegevensuitwisseling en ondersteuning van technologische doorbraken, maar ook aan elektrisch vervoer en aandacht voor logistieke hubs. Verder doelt TLN dan op zaken als een gelijk speelveld in Europa en duidelijke emissiezones in binnensteden, naast digitale handhaving en veilige parkeerplaatsen.

Vast staat dat een ambitieus en helder Europees beleid voor een toekomstbestendige transport- en logistieke sector onmisbaar is. Een herziening van de Europese mobiliteitsstrategie, zoals nu gebeurt, is volgens TLN daarom belangrijk en positief. Zeker als daarin de speerpunten van TLN worden meegenomen, want die dragen niet alleen bij aan het herstel van de sector, maar ook aan de versterking ervan.

Benieuwd naar de precieze input die TLN leverde aan de Europese Commissie? Lees hier het volledige document. 

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid