TLN denkt mee over toekomst mobiliteit in Brabant

Om Brabant de komende jaren bereikbaar te houden moet de manier van vervoer drastisch veranderen. Denk daarbij aan nieuwe slimme en gedeelde manieren van reizen of intelligente transportsystemen.

De komende tien jaar is het doel van de provincie Noord-Brabant om een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem te realiseren, dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie.

Hoe de provincie deze overgang vorm wil geven, staat beschreven in het vandaag gepubliceerde ‘Beleidskader mobiliteit: koers 2030’. Deze koers is de afgelopen maanden tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen. Doordat het goederenvervoer ook een integraal onderdeel in het beleidskader is, heeft TLN hieraan meegedacht en input geleverd. De overgangsfase tot 2030 vraagt een omslag in denken en handelen, flexibiliteit en het aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (zoals de gevolgen van corona) en het rekening houden met andere ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, klimaat en energie.

Een grote rol speelt digitalisering en dataficering. Die maken het mogelijk dat beslissingen in de toekomst steeds meer genomen kunnen worden op basis van (realtime) data. Of verbeteringen op het gebied van slim verkeersmanagement, gedragsverandering, samenwerking met werkgevers en de inzet van nieuwe technologieën en schone voertuigen (zero emissie). De dataveiligheid en privacy staan hierbij voorop.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid