TLN: ‘Ernstige zorgen over tachograaffraude’

Fraude met tachografen neemt geavanceerdere vormen aan, meldt de Inspectie Leefomgeving (ILT) in een rapport vandaag. TLN maakt zich ernstige zorgen over deze fraude en pleit nogmaals voor meer capaciteit bij de inspectiedienst, om dit tegen te gaan.

​​​​In het rapport van de ILT​ meldt de dienst dat deze ​bij één eigenaar constateerde dat printplaten en software van tachografen waren aangepast. Deze fraude is moeilijk te detecteren, zegt de ILT.

TLN veroordeelt fraude

TLN veroordeelt deze geavanceerde fraude. Wanneer een chauffeur zijn wettelijke rijtijden overschrijdt kan dit zeer gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer. Daarnaast zorgt zulke fraude voor oneerlijke concurrentie: frauderende bedrijven kunnen goederen sneller leveren aan klanten dan de eerlijke bedrijven, die zich wel aan de wet houden. Om deze twee redenen is TLN dan ook blij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat actie onderneemt tegen deze fraude, bijvoorbeeld met hardere sancties. Maar om de fraude goed tegen te kunnen gaan pleit TLN voor een uitbreiding van de capaciteit van de ILT.

Beeld klopt niet​​​​

Maar de leden van TLN storen zich wel aan het beeld dat nu ontstaat, namelijk dat transporteurs in grote getale op zo’n manier frauderen. Dat beeld is ongefundeerd. Bij één controle werd bij 30 procent van de geïnspecteerde vrachtwagens een overtreding geconstateerd. Bij een andere genoemde controle spreekt de ILT over 5 procent. Daar zit dus een flink verschil tussen. Dat gaat om bewuste én onbewuste overtredingen. Maar niet om de eerder genoemde geavanceerde fraude. Vandaag reageerde TLN bij BNR N​ieuwsradio op dit onjuiste beeld. Luister hier dat fragment bij BNR terug​.

Niet alle ‘fraude’ ter kwader trouw

TLN wijst er​op dat niet alle geconstateerde overtredingen ter kwader trouw zijn gemaakt. Door de complexiteit van de regels gaat er in de praktijk nogal eens wat mis als gevolg van onbewuste fouten. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf tachograafdata mist omdat het vergeet een huurauto te koppelen aan het bedrijf (de zogeheten lock-in​). De tachograafgegevens kunnen dan niet gedownload worden, en dat geldt als fraude. TLN introduceert binnenkort software om dit soort fouten zoveel mogelijk te vermijden. Daarbij biedt TLN zijn leden trainingen aan, om de kennis van de tachograaf te verhogen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant