TLN: ‘Gemeenten, gebruik snellere procedure vaststellen bodemkwaliteit’

Vandaag maakte minister Van Veldhoven bekend dat het vanaf 1 december mogelijk wordt voor gemeenten om bodemkwaliteitskaarten versneld vast te stellen. TLN roept de gemeenten met klem op deze snellere procedure te gebruiken.

​Het kabinet heeft in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een voorstel ontwikkeld, waardoor het vaststellen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart sneller kan. Zodra het wetsvoorstel is gepubliceerd, kan een aanpassing van de bodemkwaliteitskaart direct worden vastgesteld. TLN vindt dat gemeenten hier gebruik van moeten maken en ​snel PFAS-gehalten op hun grondgebied in kaart moeten brengen en vaststellen. De nood is hoog.

Zonder bodemkwaliteitskaart liggen projecten stil

Het vaststellen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is belangrijk, omdat lokale overheden alleen dan weten hoeveel PFAS hun grond bevat. Een van de maatregelen in het zogeheten tijdelijk handelingskader PFAS is namelijk dat het PFAS-gehalte van grond, klasse natuur/landbouw, niet omhoog mag gaan door er andere grond met een hoger PFAS-gehalte op te storten. Om te weten waar bedrijven welke grond kunnen storten, is het dus belangrijk dat van alle stukken grond bekend is hoeveel PFAS daar aanwezig is: de zogeheten achtergrondwaarde. Zonder een vastgestelde bodemkwaliteitskaart liggen projecten in het grondverzet stil.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs