TLN heeft begrip voor verschuiven budgetten infrastructuur

Afgelopen vrijdag maakte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat hij de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg van nieuwe infrastructuur naar instandhouding van huidige infrastructuur gaat schuiven. Gezien de grote instandhoudingsopgave en de aanhoudende stikstofproblematiek die nieuwe aanleg van infrastructuur ernstig beperkt, vindt TLN deze verschuiving van budgetten begrijpelijk en verstandig. Uitstel mag echter niet leiden tot afstel, want voor de bereikbaarheid blijft zowel instandhouding als uitbreiding van het wegennet noodzakelijk.

Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor de logistieke sector om goederen snel en efficiënt te kunnen vervoeren. Zowel het structureel en planmatig onderhouden van de bestaande verkeersaders als de aanleg van nieuwe wegen in Nederland is cruciaal om ons land bereikbaar te houden. De huidige infracapaciteit zal de komende periode in sterke mate beperkt worden door grootschalige werkzaamheden en onverwachte uitval.

Veel infrastructurele kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen en viaducten) zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en toe aan grondig onderhoud, waarbij hinder door deze geplande werkzaamheden onvermijdelijk is. Daarnaast moeten verbindingen steeds vaker ongepland en plotseling dicht voor het zware verkeer of zelfs voor alle verkeer, omdat de staat van het kunstwerk slechter blijkt dan gedacht, met grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Zoals onlangs op de A7 bij het viaduct over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend, waar al sinds 29 oktober vorig jaar een gewichtsbeperking tot 30 ton van kracht is.

Zolang de noodzakelijke en urgente oplossing van het stikstofprobleem nog niet is gerealiseerd, is een verschuiving van budgetten daarom begrijpelijk en verstandig. Zo voorkomen we geplande en ongeplande uitval die grote schade in de sector veroorzaken. Voor TLN blijft het daarnaast van onverminderd belang dat het kabinet alles op alles zet om voortgang te boeken op het stikstofdossier, zodat ook de aanleg van nieuwe infrastructurele projecten zo snel mogelijk kan worden hervat en de bereikbaarheid op langere termijn op peil kan blijven.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.