TLN in actie: PFAS- en stikstofcrisis raakt ook transportsector hard

Transportbedrijven staan steeds vaker stil door de strenge PFAS- en stikstofnormen. Reden voor TLN om zich nadrukkelijk te manifesteren op het Malieveld, waar eergisteren actie werd gevoerd tegen de afwachtende houding van de politiek in dit dossier.

​Volgens Dirk-Jan van Schaik, directeur-eigenaar van Millenaar & Van Schaik Transport, moet de PFAS- en stikstofcrisis niet lang meer duren. ‘Verschillende kiepautobedrijven staan al weken stil en als dit zo nog even doorgaat, gaan er zeker faillissementen volgen. Zelf ben ik niet van het actievoeren, maar de problemen zijn dermate acuut dat actie zeker gerechtvaardigd is.’ Willem-Jan van Vorstenbos, managing director van Transportbedrijf Maters Huissen, hoopt dat de actie op het Malieveld leidt tot een gevoel van urgentie bij de politiek, en daarmee tot beleid op de korte termijn die recht doet aan zowel de PFAS- en stikstofproblematiek als zijn eigen sector. ‘Te lang heeft de politiek zitten wachten op een konijn uit de hogehoed. Terwijl: regeren is vooruitzien. Dat is in mijn ogen onvoldoende gebeurd en nu zitten we met de gebakken peren. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om dit vlot te trekken. Anders is het persoonlijke en economische leed niet te overzien.’

Gevoel van urgenti​e

Dat Van Schaik en Van Vorstenbos niet de enigen zijn met zorgen, wordt snel duidelijk op het Malieveld, waar een mensenmassa zich heeft verzameld om de Haagse politiek duidelijk te maken dat het hen menens is. Gerard Veldhuijzen, site manager bij afvalinzamelaar Renewi, is een van aanwezigen. Hij stelt: ‘Ik besef terdege dat de PFAS- en stikstofproblematiek geen kleinigheid is, en daarmee ook niet morgen van tafel verdwijnt. Maar dat bijvoorbeeld het afvalstoffentransport hierdoor tot stilstand komt, dat moeten we niet willen. Daar heeft niemand baat bij.’ Ook Marco de Rijk van Niezen Transport en Jan van Nistelrooij van Van Lijssel Transport mikken met hun aanwezigheid op het Malieveld op een gevoel van urgentie bij de politiek. De Rijk: ‘Oktober en november zijn bij uitstek de maanden waarin kiepautobedrijven wat vlees op de botten krijgen. Nu stilstaan is daarom echt funest.’ Van Nistelrooij heeft woorden van gelijke strekking: ‘De gevolgen van het PFAS- en stikstofbesluit zijn al merkbaar, de bouwwereld staat nu al voor een deel stil. De huidige normen zijn niet werkbaar, en daar moet de politiek zo snel mogelijk verandering in aanbrengen.’

Niet op sl​ot

Dat de politiek, in ieder geval ten dele, gevoelig is voor de dringende oproep vanuit de bouwwereld, blijkt als een viertal Haagse politici de menigte op het Malieveld toespreekt. Minister Carola Schouten van Landbouw trapt af: ‘Ons land gaat niet op slot. Ik wil dat er snel een drempelwaarde komt zodat bouwprojecten niet stil komen te liggen.’ Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vervolgt: ‘Ik besef terdege dat in dit dossier elke dag telt. Echter, er kan al veel, ook binnen de bestaande regels. Tegelijkertijd moeten gemeenten de PFAS-gehaltes op hun grondgebied in kaart brengen, zodat bouw- en transportbedrijven precies weten waar ze wel en niet grond naartoe kunnen brengen.’ Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zegt ook volgend jaar fors te willen bouwen, en risicomijdend gedrag om die reden waar mogelijk te willen omzetten in doelgerichte actie. ‘Het is helder dat er sprake is van een acuut probleem, waarvoor we dan ook zo snel mogelijk een oplossing moeten vinden.’ Het laatste woord is aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën: ‘Bouwers willen bouwen, ondernemers willen ondernemen. Dat is mij volstrekt duidelijk. We doen dan ook wat we kunnen, ook om de Nederlandse welvaart geen onnodige schade toe te brengen.’

Niet voldoe​​nde

De meeste actievoerders op het Malieveld lijken niet onder de indruk van de politieke woorden. Van Schaik reageert desgevraagd: ‘Ik ben blij met de toezeggingen van staatssecretaris Van Veldhoven. Maar het is niet voldoende, er moet echt nog een tandje bij. Talloze banen staan op de tocht. Er is echt brand en die moet snel worden geblust. Daarom is deze dag op het Malieveld zo belangrijk, en daarom is het zo goed dat TLN deze actie ondersteunt. Ik hoop dat dat de politiek doet inzien dat ze onze sector, toch de motor van de economie, echt zo snel mogelijk van het slot moet halen. Want wachten we nog langer, dan is het echt te laat.’

‘We staan op de han​d​rem’

Op het Malieveld stond ook TLN-voorzitter Elisabeth Post – samen met een groot aantal andere voorzitters van werkgeversorganisaties zoals Bouwend Nederland, Cumela, VNO-NCW en MKB-Infra – op het podium. Daar sprak ze de actievoerende ondernemers en werknemers bemoedigend toe: ‘Zonder transport staat alles stil, maar nu staan we op de handrem. We kunnen op dit moment niets meer. Daarom steunt TLN de acties van de bedrijven uit de bouwwereld en willen we dat de politiek daadkracht en lef toont, de PFAS- en stikstofcrisis snel oplost en voorkomt dat ook honderden transportbedrijven failliet gaan. Politiek, geef gas en laat ons niet verzuipen.’ ​​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs