TLN in gesprek met Frans parlementslid over zero-emissie zones

TLN was vorige week op verzoek van Frans parlementslid en voormalig minister voor ecologische transitie Barbara Pompili te gast op de Franse ambassade. Pompili vroeg TLN om informatie over de toekomstige zero-emissiezones in Nederland. In het bijzonder was zij geïnteresseerd in de manier waarop overheden en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan de praktische invulling hiervan.

Na een korte introductie door Elmer de Bruin, TLN-clustermanager internationaal, gaf Anne-Marie Nelck, TLN-clustermanager distributie en stadslogistiek, aan dat we in Nederland al sinds 2007 bekend zijn met milieuzones. Het traject naar de zero-emissiezones is ingezet met de publicatie van de Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) in 2014. In 2019 zijn de afspraken over zero-emissiezones concreter vastgelegd in het Klimaatakkoord.

TLN heeft bij de totstandkoming van deze afspraken en de bijbehorende regelgeving altijd nadrukkelijk aangedrongen op harmonisatie van de regels. In het gesprek met parlementslid Pompili is aangegeven dat dit van belang is om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de verduurzaming. Een ander belangrijk advies dat in het gesprek is meegegeven: zorg dat er wordt voldaan aan de randvoorwaarden van netcapaciteit en laadinfrastructuur en zorg voor tijdige communicatie naar alle stakeholders. Denk dan naast de vervoerders ook aan energieleveranciers en ondernemers voor wie goederenvervoer geen core business is, zoals installateurs en mkb-ers in de binnenstad.

Kortom, een mooi voorbeeld van internationale samenwerking.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.