TLN is ontstemd over motie uitbreiding ontheffing zero-emissiezones

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 17 oktober 2023 ingestemd met de motie Erkens C.S. waarin is verzocht om verruiming van de overgangsregeling voor bestelbusjes in de zero-emissiezones. Dit houdt in dat MKB-bedrijven tot 2028 mogelijk ook met Euro4 en oudere bestelbusjes toegang tot de zero-emissiezones krijgen. Een slag om de arm is hier volgens TLN op zijn plaats, omdat elke individuele gemeente hierover zijn eigen beslissing kan nemen.

Dit heeft echter grote gevolgen voor ondernemers die al op de eerder gemaakte toegangsregels hadden geanticipeerd en al hebben geïnvesteerd in een of meer zero-emissie bestelbussen. TLN pleit nadrukkelijk voor het vasthouden aan de geharmoniseerde landelijke afspraken om drie redenen. Ten eerste zorgt het veranderen van de ’spelregels tijdens de wedstrijd’ voor onrust en onzekerheid onder ondernemers.

Verder is in 2019 is in het Klimaatakkoord gepubliceerd wat de regels zijn. TLN hecht aan een landelijk geharmoniseerde aanpak. Het risico op een lappendeken aan regelgeving in steden bevordert de verduurzaming van logistiek in binnensteden niet. Ondernemers worden niet gemotiveerd om te investeren in duurzame voertuigen als zij het risico lopen dat concurrenten alsnog met oudere voertuigen de binnenstad in mogen.

Daarbij komt het derde zorgpunt: een aanzienlijk aantal ondernemers heeft al geïnvesteerd in zero-emissie bestelbussen om hun werk in de zero-emissiezones op de juiste manier te kunnen blijven doen. Volkomen terecht zullen deze ondernemers aanspraak maken op compensatie, indien overheden alsnog besluiten om oudere bestelbussen toegang te verlenen tot de zero-emissiezones.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.