TLN-leden vragen minister oplossing voor grond in diepe plassen

Er is nog geen oplossing voor het storten van grond in diepe plassen. Minister Stientje van Veldhoven laat op dit moment twee onderzoeken doen die moeten aantonen of er grond kan worden hergebruikt in diepe plassen. Dat meldde de minister in een overleg over PFAS-normen met TLN. ‘Een constructief overleg’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Aanleiding voor het overleg was onder meer het bericht van TLN in reactie op de aanpassing van de PFAS-normen. Daarin stelde TLN dat de hogere norm (0,8) het overgrote deel van de grondtransportsector niet uit de problemen haalt. Op initiatief van de minister kwam er een overleg om dit toe te lichten. Bij het gesprek sloten vier TLN-leden aan: Ineke Schreuders-Duijzer (Schreuders Handel en Transport), Jan van Nistelrooij (Van Lijssel Transport), Jean L’Ortye (L’Ortye Transportbedrijf) en Klaas van der Wiel (Van der Wiel Transport).

Knelpunt

Een van de knelpunten waardoor het werk stil ligt, is de handhaving van de grens op 0,1 voor storting van grond in diepe plassen en andere toepassingen in waterbodems. 80% van de grond gaat daar naar toe. Uit een enquête onder TLN-leden blijkt dat driekwart van de kiepautobedrijven aangeeft dat het grootste deel van het grondverzet weer op gang komt zodra grond weer gebruikt mag worden voor verondieping van diepe plassen. Dat was dan ook het hoofdpunt in de bespreking met de minister.

Onderzoeken

Minister van Veldhoven gaf aan dat er momenteel twee onderzoeken gedaan worden die uiteindelijk moeten uitwijzen of de 0,1-grens voor de diepe plassen kan worden losgelaten. Het RIVM doet een onderzoek naar het gedrag van PFAS in water. Rijkswaterstaat doet samen met Deltares een onderzoek naar hoe grondwaterstromen vanuit of naar diepe plassen zich gedragen en hoe de verspreiding van stoffen als PFAS vanuit diepe plassen naar de omgeving kan worden voorkomen. Dit is belangrijk, omdat besmetting van het grondwater met PFAS moeten worden voorkomen. Als beide onderzoeken een positief resultaat geven wordt er door het ministerie opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om grond her te gebruiken in diepe plassen. Na oplevering van de onderzoeksresultaten zal het ministerie zich buigen hoe dit kan helpen de knelpunten op te lossen. Dit kan naar verwachting rond de kerst met TLN worden gedeeld. TLN vindt het positief dat minister nu vaart heeft gezet achter de onderzoeken die aanvankelijk pas in mei zouden zijn afgerond.

Provincies en gemeenten

De aanwezige ondernemers gaven aan problemen te ervaren met diverse zaken rondom grondverzet en PFAS. De minister toonde begrip voor de zorgen en liet de ondernemers weten dat zij van een aantal mogelijkheden gebruik kunnen maken. Ze kunnen advies inwinnen bij Bodem+, de hulp inroepen van een speciaal ingestelde vliegende brigade (medewerkers van het Expertisecentrum PFAS) of bij de betreffende provincie. Minister van Veldhoven gaf aan dat zij alles wil proberen om op alle fronten de schade zo klein mogelijk te houden en dat ze geen mogelijkheden onbenut wil laten om problemen te helpen oplossen. Dat geldt ook voor het verder verkennen van kredietfaciliteiten.

Meld problemen

TLN roept leden die problemen ervaren bij gemeentes of provincies op, zich te melden bij TLN. TLN kaart deze problemen dan aan bij het ministerie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs