TLN: maak zzp-wetgeving goederenvervoer niet te ingewikkeld

TLN wil dat er in de nieuwe regels voor zzp’ers van het kabinet een uitzondering komt voor beroepsgoederenvervoer.

Het vergunningplichtig goederenvervoer is nu al aan regels gebonden. De nieuwe regels die het kabinet wil, zouden voor zzp’ers in deze sector alleen maar onnodige administratie met zich meebrengen.

Dat liet TLN weten tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op woensdag 24 januari, met onder meer minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Mona Keijzer. Naast TLN waren ook VNO-NCW en verschillende organisaties voor zzp’ers aanwezig. Ook de andere aanwezige brancheorganisaties waren weinig enthousiast over de plannen van het kabinet.

Voorstel zzp-regels

Het kabinet heeft in het regeerakkoord nieuwe maatregelen afgesproken om onder andere schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In die wetgeving is sprake van drie categorieën:

  • Zzp’ers zouden sowieso een arbeidsovereenkomst moeten krijgen als zij een laag tarief hanteren (waarschijnlijk maximaal rond de 17 euro per uur) en een opdracht van lange duur krijgen óf ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten.
  • Zzp’ers die een hoog uurtarief rekenen (waarschijnlijk minimaal 75 euro) en opdrachten van korte duur doen óf geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten, kunnen sowieso als zzp’er worden aangemerkt.
  • Voor zzp’ers tussen die twee categorieën moeten opdrachtgevers online vragen beantwoorden waaruit moet blijken of de zzp’er wel of niet valt onder de werknemersverzekeringen.

Veel administratie

Vooral het regelen van die opdrachtgeversverklaring zou voor een grote groep zzp’ers in het goederenvervoer veel administratie met zich meebrengen. In het beroepsgoederenvervoer valt namelijk 80 tot 90 procent in die laatste categorie, de ‘middengroep’.

Eurovergunning

En juist in dit beroepsgoederenvervoer zijn de regels al streng: deze zzp’ers moeten een Eurovergunning hebben. Om zo’n vergunning te krijgen, moet de ondernemer beschikken over een speciaal vakbekwaamheidsdiploma, aantonen kredietwaardig en betrouwbaar te zijn, en dient er sprake te zijn van een reële vestiging. Verder moet de ondernemer beschikken over eigen materieel, een vrachtwagen dus. Dat gaat om een groot bedrag. Een werknemer zou nooit zo’n investering doen.
Met de goedkeurde modelovereenkomst van TLN kunnen deze zzp’ers bovendien de relatie met hun opdrachtgever bovendien nu ook al goed regelen. In die zin is TLN helemaal niet ontevreden over de huidige wet.

Wetgeving in 2020

Minister Koolmees zei aan het eind van de bijeenkomst dat hij vast wil houden aan het voorstel om de middengroep te ‘toetsen’. Voor de zomer maakt het ministerie van SZW bekend welke bedragen en percentages het precies wil hanteren. TLN blijft in de tussentijd strijden voor een uitzondering op deze regels voor het beroepsgoederenvervoer.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord