TLN maakt zich grote zorgen over gevolgen olieboycot

Transport en Logistiek Nederland heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het zesde sanctiepakket tegen Rusland, waar binnen de Europese Raad overeenstemming over werd bereikt. De brancheorganisatie voor beroepsgoederenvervoer is niet principieel tegen de meest in het oog springende maatregel, de boycot van Russische olie, maar maakt zich wel grote zorgen over de gevolgen hiervan.

‘Bij de verdere uitwerking van het akkoord uit Brussel moet de Nederlandse regering echt al het mogelijke doen om tekorten op diesel te voorkomen‘, reageert TLN-bestuursvoorzitter Elisabeth Post. ‘Bovendien ben ik ongerust over het Europese speelveld voor bedrijven in transport en logistiek. Het was al niet zo heel erg gelijk, maar onze regering moet er zo langzamerhand voor gaan zorgen dat het er niet als een knollenveld uit komt te zien.’

TLN vindt dat de overheid nu aan zet is om als een haas met een plan te komen hoe het wegvallen van Russische brandstof opgevangen kan worden. De organisatie is, samen met andere partijen die een rol spelen in de brandstofketen, in gesprek met de overheid om mee te denken hoe de gevolgen zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.

Een zogenoemde impactanalyse is door de overheid nog niet opgesteld en mitigerende maatregelen zijn nog niet in kaart gebracht. Post: ‘Het is wonderlijk dat we eerst akkoord gaan met maatregelen en pas daarna gaan bedenken welke gevolgen die hebben.’

In een uiterst scenario van mogelijke tekorten bepleit TLN dat de beschikbare diesel wordt ingezet om het beroepsgoederenvervoer zo goed mogelijk te laten rijden. Zo garanderen we dat de boycot zo min mogelijk effect heeft op bijvoorbeeld de bevoorrading van vitale onderdelen van onze economie, zoals supermarkten en de zorg.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.