‘TLN maakt zich hard voor duurzaam logistiek landschap’

Tijdens de eerste editie van het TLN-event ‘Broodje Logistiek’ gingen ondernemers in gesprek met de BBB en de VVD over het belang van logistiek vastgoed voor Nederland als handelsland. Ook werden er gedachten uitgewisseld over hoe we ruimte zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Na afloop overhandigde bestuursvoorzitter Elisabeth Post aan Kamerleden Pierik (BBB) en Meulenkamp (VVD) de two-pager waarin de tien randvoorwaarden voor een mooi en duurzaam logistiek landschap staan beschreven.

Erik van Wunnik is werkzaam als Global Director Business Support bij TLN-lid DSV. Hij houdt zich bezig met onder andere de ontwikkeling van logistieke systemen. Hij krijgt regelmatig op verjaardagen de vraag: ‘Wat betekent nou logistiek?’ Erik: ‘Logistiek is het kloppend hart van de samenleving. Alles wat je om je heen ziet ligt ergens opgeslagen in Nederland om vervolgens gebracht te worden naar de eindbestemming. Een warehouse doet precies wat de maatschappij vraagt.’

En dat de maatschappij steeds meer om warehouses vraagt is een feit. ‘We zien de bevolking groeien in Nederland. Dat vergt ook iets van de logistiek. Consumenten willen snel producten in huis hebben. Met de groeiende vraag moet je als onderneming nadenken over waar je een warehouse neerzet. Daarnaast denk je na over hoe je slim de beschikbare ruimte kunt benutten. In ons warehouse in Venlo hebben we ervoor gekozen om dubbellaags te bouwen. Hierdoor kunnen we twee keer zoveel opslaan.

Eisen aan uiterlijk

Hoger bouwen lukt niet overal, maar is wel een oplossing in een dichtbevolkt land. In. In de zaal werd op de eerste stelling: ‘Moet het Rijk meer regie pakken bij de ontwikkeling van logistiek vastgoed en strenge eisen stellen aan het uiterlijk?’ volmondig knikkend gereageerd. VVD-Kamerlid Wim Meulenkamp reageerde dat het beëindigen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nog meer laat zien hoe belangrijk de regie op logistiek vastgoed moet zijn. Kamerlid Cor Pierik van BBB sloot daarbij aan en gaf de zaal dat het ook belangrijk is om te kijken naar wat er gecombineerd kan worden in de toekomst en dat het met de groeiende bevolking van belang is om na te denken over de kaart van Nederland in 2040.

Duurzaam logistiek landschap

Sabine Zijderlaan is algemeen directeur bij het gelijknamige familiebedrijf. Zij beschrijft de uitdagingen waarmee je als ondernemer te maken krijgt bij de bouw van een nieuw warehouse. Sabine: ‘We moesten een aantal hoepels door. Als eerste kijk je naar een geschikte locatie, daarna krijg je met een omgevingsvergunning te maken en kijk je hoe je je warehouse zo goed mogelijk in het landschap inpast. Ook kijk je naar duurzaamheid. Het dak van het nieuwe warehouse ligt vol met zonnepanelen. Zijderlaan onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een laadplein waar zij maar ook andere ondernemers straks voertuigen kunnen opladen.

Stelling twee luidde: ‘Er mogen alleen nog maar warehouses worden gebouwd die voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen en die een bijdrage leveren aan de omgeving’. De zaal was verdeeld. Pierik (BBB): ‘Ik denk met name moeten kijken of iets haalbaar en betaalbaar is. Daarnaast moeten we kijken waar we functies kunnen combineren qua ruimte.’

Tien randvoorwaarden

TLN vindt het belangrijk om met de overheid, politiek en logistieke partners na te denken over een goede ruimtelijke en duurzame inpassing van logistiek vastgoed in het Nederlands landschap. TLN heeft als vertrekpunt een two-pager opgesteld waarin tien randvoorwaarden staan beschreven waar TLN zich hard voor wil maken.

Download hier de two-pager.

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.