TLN maakt zich op voor de toekomst

Organisatiebureau Berenschot gaat TLN komende maanden begeleiden om de vereniging klaar te maken voor de toekomst. De wereld verandert, de bedrijfstak verandert en een goede branchevereniging speelt daarop in. Leden worden uitgebreid in het traject betrokken.

Wat verwachten leden van hun vereniging? Waarop moet in de komende vijf tot tien jaar het accent liggen? Hoe kan TLN de bedrijven in het transport, de logistiek en expeditie het beste ondersteunen om gezond te blijven? En wat betekent dit voor de opzet en inrichting van de vereniging? Samen met de leden worden die vragen beantwoord. Het bestuur zal eind dit jaar conclusies trekken en voorleggen aan de Ledenraad.

Scherper profiel

Een duidelijker positionering van de vereniging is nodig om goed te kunnen inspelen op de toekomst. Wat is onze rol? Voor wie zijn we er? Waar steken we tijd en energie in? Bestuursvoorzitter Elisabeth Post wil een scherper profiel. Zo kan TLN beter invulling geven aan door leden gewenste taken. Al verschillende keren zijn de vragen binnen TLN aan de orde geweest. Eenduidige antwoorden bleven uit. De behoefte aan meer focus werd steeds gedeeld, maar focus waarop? Reden voor het bestuur om Berenschot te vragen te helpen. Daar werken mensen die al menige branchevereniging hebben begeleid bij een dergelijk traject. Het gaat om duidelijkheid. Je kunt immers pas iets goed doen als helder is wat van je wordt verwacht. Dat geldt voor mensen, voor bedrijven en ook voor verenigingen.

Omzet en winst

Centraal staat de rol van TLN bij de ontwikkeling van de bedrijfstak in de periode 2025-2030. En de invulling van die rol. Belangrijk is ook op welke leden de vereniging zich richt. Stimuleren we de koplopers of proberen we de achterblijvers bij te trekken? Kiezen we voor een breed scala aan leden en activiteiten of beperken we ons? In alle gevallen is het belangrijk dat het verenigingsbeleid uiteindelijk leidt tot mooie omzet- en winstcijfers voor de individuele lidbedrijven. Meer focus kan inhouden dat historische gegroeide vanzelfsprekendheden verdwijnen. Dat bepaalde taken worden afgestoten en andere juist meer aandacht krijgen.

Typen ondernemers

Berenschot gaat in kaart brengen wat de leden van TLN willen. Groepen van ondernemers uit alle delen van de vereniging worden bevraagd, waaronder bestuurders, maar ook mensen die wat verder van de vereniging afstaan. Dat zal leiden tot het opstellen van een profiel van drie of vier soorten ondernemers waarvoor de vereniging zich gaat inzetten. Als TLN aan hun wensen tegemoet komt, doet ze het goed. Om dit te kunnen doen, wil Berenschot zicht krijgen op de toekomstige wensen van de klanten van bedrijven. En hoe ondernemingen hierop willen en kunnen inspelen. Veel informatie is al bekend uit eerdere en andere onderzoeken. Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden.

Juiste moment

Waarom is een dergelijk positioneringstraject juist nu van belang? Omdat naar verwachting logistiek en transport komende jaren sterk gaan veranderen. Digitalisering, arbeidsmarktproblematiek en verduurzaming zijn slechts drie thema’s die alle bedrijven raken. Iedere ondernemer weet: je moet op het juiste moment tot actie komen en aanpassingen doorvoeren. Wacht niet tot het te laat is. Dat het nu goed gaat met TLN is geen vanzelfsprekendheid voor de toekomst. Wat goed is voor vandaag, is dat misschien niet voor morgen. Nu en straks lopen in elkaar over. Wie vandaag niet overleeft, hoeft niet na te denken over morgen. Maar wie niet nadenkt over morgen, loopt een grote kans vandaag niet te overleven. Enige haast is gewenst. Pas als duidelijk is wat je bestemming is, kun je de koers daarnaartoe gaan uitstippelen.

Betrokkenheid

Voor het TLN-bestuur is betrokkenheid van de leden van groot belang. Daarom legt Berenschot hier veel nadruk op. Alle leden krijgen de gelegenheid zich uit te spreken. Op verschillende manieren betrekt het bureau de ondernemers bij het project. Daarnaast worden externe deskundigen gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst van de bedrijfstak. Dat is immers het speelveld van en voor de leden.
Een stuurgroep gaat het traject begeleiden. Die bestaat uit vier TLN-bestuursleden (vicevoorzitter Frans Zuidgeest, penningmeester Rob Ewalds, Fred Visser en Christien Lycklama à Nijeholt) en voorzitter Elisabeth Post. Algemeen directeur Jan Boeve en bestuurssecretaris Simone Loeff sluiten daarbij aan, Paul Wouters is gevraagd de communicatie vanuit TLN te begeleiden.

December

Medio juli is het traject gestart met een eerste bijeenkomst van de stuurgroep. In augustus/september vinden onderzoeken onder leden en buitenstaanders plaats. De bevindingen en aanbevelingen worden in oktober besproken met de Ledenraad. Het bestuur zal vervolgens tot conclusies komen en die voorleggen tijdens een Ledenraadsbijeenkomst in december 2020. Daarna volgt de vertaling naar de verenigingsstructuur en de bureauorganisatie. De uitwerking daarvan krijgt dan in 2021 haar beslag.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs