TLN mede-ondertekenaar convenant Duurzame Stadslogistiek Groningen

Het transporteren van goederen naar winkels in de binnenstad van Groningen kan én moet nog veel milieuvriendelijker. Dat is de inzet van een convenant Stadslogistiek dat vandaag in Groningen officieel is ondertekend. TLN is mede-ondertekenaar.

​In dit convenant is vastgelegd hoe er in Groningen tot 2025 wordt samengewerkt a​​an de verduurzaming van stadslogistiek in Groningen. De gemeente Groningen heeft samen met het bedrijfsleven en overkoepelende organisaties afspraken gemaakt om de bevoorrading en logistiek in de binnenstad te optimaliseren en te verduurzamen. Door de groei van de stad komt er steeds meer druk te liggen op de openbare ruimte in het centrum van Groningen. Met de voorgenomen afspraken – in 2025 moeten ze zijn gerealiseerd – moet de stad aantrekkelijk, prettig leefbaar en goed bereikbaar blijven.

Zero-emissie

Het convenant Duurzame Stadslogistiek bestaat uit tien aandachtspunten die moeten zorgen voor een schonere lucht. Zo gaat het om maatregelen voor striktere handhaving en ontheffing¬verlening, het stimuleren van zero emissie (CO2-vrij) transport. Daarnaast richt het convenant zich op efficiëntere bundeling van pakketlevering en het optimaliseren van onder andere food-, bouw-, afval- en supermarktlogistiek. Samen met de gemeente Groningen verbinden Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland, marktondernemers (CVAH), ondernemersverenigingen TLN en Evofenedex, TopDutch Logistics, VNO-NCW MKB Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en EnergyExpo zich aan deze afspraken.

Duidelijkheid

TLN-voorzitter Arthur van Dijk zegt blij te zijn met dit initiatief van de stad Groningen. “We hebben in maart van dit jaar in Den Haag een zelfde convenant ondertekend. Heel goed dat Groningen nu volgt.” Van Dijk gaf in de provinciehoofdstad aan dat het belangrijk is om nu het gebied te definiëren dat vanaf 2025 geldt als zero-emissie gebied. “Dan is duidelijk om welke vrachtvolumes het gaat en kunnen ondernemers toewerken naar een rendabel businessmodel. Dit is van belang voor logistiek dienstverleners en verladers, maar zeker ook voor de truckfabrikanten. Als duidelijk is wat het marktpotentieel is voor zero-emissietrucks in Nederland, dan is de kans groter dat deze voertuigen tijdig voor de Nederlandse markt beschikbaar komen.”

Duurzaamheidsprogramma

Het convenant is een lokale uitwerking van de Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) om vanaf 2025 winkels, horeca, kantoren en bewoners in de binnenstad van Groningen alleen nog te bevoorraden door schone – emissievrije- voertuigen. Het convenant sluit aan bij het duurzaamheidsprogramma van TLN waarin Zero Emissie Stadslogistiek een van de drie kernpunten is.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie