TLN naar Malieveld om PFAS- en stikstofproblemen

TLN steunt de acties van bedrijven uit de bouwwereld tegen de afwachtende houding van de politiek in de PFAS- en de stikstofcrisis. TLN wil dat de politiek daadkracht toont, de crises oplost en voorkomt dat honderden transportbedrijven failliet gaan.

​TLN steunt dus het protest van actiegroep Grond in Verzet. TLN-voorzitter Elisabeth Post zal op het Malieveld de actievoerende ondernemers en werknemers toespreken. ‘Na de begrijpelijke frustratie van de boeren trekken wij nu aan de bel. Het is hoog tijd dat de politiek ons serieus neemt’, zegt Post. ‘Door de nieuwe regels rond PFAS en de stikstofproblematiek staan bouwprojecten stil. Dit raakt transportbedrijven flink: 30 procent van alle wegtransport in Nederland is bouwgerelateerd. Er is nú actie nodig. Anders gaan er de komende maanden honderden bedrijven kapot. Dat laten we niet zomaar gebeuren. Daarom sta ik volgende week woensdag op het Malieveld.’​

Woningen, wegen, werkgelegenheid

De problemen die transportbedrijven ervaren door de PFAS- en de stikstofcrisis, hebben impact op heel Nederland, zegt Post. ‘Transportbedrijven rijden niet voor hun lol rond. Nee, die rijden voor Nederland. Die rijden met bouwmaterialen voor woningen, voor wegen. Die helpen om te zorgen dat iedere Nederlander voor een normale prijs een huis kan kopen. Dat ons wegennet op peil blijft en we met z’n allen een beetje kunnen doorrijden op de snelweg.’ Natuurlijk staat TLN allereerst voor het voortbestaan van zijn leden en hun duizenden werknemers. ‘Maar daar houdt het niet op. Samen met alle bedrijven en banen in de bouw die op de tocht staan, zijn de PFAS- en de stikstofcrisis een gigantische bedreiging voor de werkgelegenheid in Nederland.’​

PFAS-probleem acuut

Voor bedrijven in de bouwlogistiek is PFAS het meest urgente probleem. Post: ‘Het grondverzet in Nederland staat stil. Na verscherping van de regels rond PFAS begin deze maand wordt er bijna geen schep grond meer verplaatst. Dit probleem is acuut voor bedrijven die grond, zand en grind vervoeren: hun materieel of zelfs hun hele businessmodel is hierop afgestemd. Ze hebben vaak alleen kiepauto’s: die kunnen niet opeens computers, luiers of meubels gaan transporteren.’​

Kennis over PFAS nodig

De volksgezondheid staat voor TLN bovenaan; voor TLN hoeft het door staatssecretaris Van Veldhoven opgestelde Tijdelijk Handelingskader PFAS ook niet per se van tafel. ‘Er is binnen die regels nog veel mogelijk. Wij willen dat gemeenten, provincies en waterschappen goed kijken wat er wél mogelijk is en projecten die volgens de regels kunnen, ook echt door laten gaan. Daarvoor moeten zij de kennis in huis halen die nodig is.’ Ook moeten gemeenten wat TLN betreft snel de PFAS-gehaltes op hun grondgebied in kaart brengen, zodat bedrijven weten waar ze wel en niet grond naartoe kunnen brengen.

Structurele oplossing stikstofprobleem gewenst

De PFAS-crisis komt voor de transportsector bovenop de al langer bekende stikstofcrisis. Nu hebben transportbedrijven nog werk aan bouwprojecten waarvoor al een vergunning was, maar die projecten drogen in rap tempo op. Nieuwe vergunningen worden geblokkeerd of ingetrokken. TLN vindt dat de politiek snel maatregelen moet treffen om Nederland van het stikstofslot af te halen.

Publieksvriendelijk protest

TLN hecht er sterk aan dat het protest publieksvriendelijk wordt. Het verkeer op de snelwegen moet door kunnen rijden, de vrachtwagenchauffeurs die onderweg zijn voor klanten moeten niet in de file terechtkomen. Geen shovels, kranen, machines en kiepauto’s op de snelweg. ‘Mensen ja, materieel nee’, is het uitgangspunt.​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs