TLN ondersteunt aangescherpte ambitie EU, maar kritisch over mogelijke lastenverzwaring ondernemers

TLN is positief over de ambitie van de EU om sneller te verduurzamen en lidstaten te verplichten om laad- en tankinfrastructuur te bouwen voor zero-emissie vrachtvervoer. De invoering van een ETS-systeem leidt echter potentieel tot een onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers.

Vandaag kondigde de Europese Commissie het Fit for 55 pakket aan. Een reeks voorstellen om de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 55% te verminderen.

Laadinfrastructuur

TLN is met name positief over de bindende doelstellingen voor lidstaten om laad- en tankinfrastructuur voor duurzamere brandstoffen en elektriciteit te realiseren. Die basisinfrastructuur langs belangrijke goederencorridors is namelijk cruciaal om ondernemers te stimuleren om de transitie naar zero-emissievervoer te maken, onderstreepte TLN samen met de ECTA eerder. Ook de herziening van de energiebelasting, gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is positief, vindt TLN.

Opeenstapeling

TLN is wel kritisch over de invoering van een ETS-systeem voor wegtransport. Transporteurs betalen via het Eurovignet en tolheffing (en in de toekomst ook vrachtwagenheffing) al belasting op basis van het vervoerde gewicht en emissieklasse van voertuigen. Hoewel TLN het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ondersteunt, is het belangrijk dat vervoerders bij de invoering van een ETS-systeem niet dubbel gaan betalen voor dezelfde CO2-uitstoot. Dat zou een onredelijke lastenverzwaring zijn.

Oneerlijke concurrentie

Bovendien lijkt het erop dat binnen het goederenvervoer, alleen wegvervoerders binnen dat ETS-systeem komen te vallen, waardoor andere modaliteiten concurrentievoordeel oplopen. Ook zijn bepaalde maatregelen, zoals de belastingverlaging voor duurzame brandstoffen te vrijblijvend en biedt de EC lidstaten veel ruimte om zelf verdere invulling te geven aan wet- en regelgeving. Dat kan oneerlijke concurrentie tussen lidstaten vergroten. Hetgeen juist voorkomen moet worden, benadrukt TLN.

Verduurzamen

TLN ondersteunt de aangescherpte ambitie van de Europese Commissie om het wegtransport te verduurzamen en de afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Dit pakket is daarom een belangrijke stap in de goede richting. Het blijft belangrijk dat de transitie naar emissievrij transport betaalbaar en realistisch is voor ondernemers. Er is daarom nog genoeg werk aan de winkel in Brussel nu de Raad en het Europees Parlement zich zullen buigen over de voostellen van de Commissie. TLN roept de Europese Unie daarom op om ondernemers aan te blijven moedigen om de overstap naar emissievrij transport te maken en niet te bestraffen. Met de juiste mix aan maatregelen en stimulansen is dat mogelijk.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs