TLN ondersteunt Europese subsidieaanvragen

TLN ondersteunt met een zogenoemde Letter of Support twee verzoeken voor Europese subsidieaanvragen (CEF-subsidie) voor projecten die gericht zijn op duurzame mobiliteit.

Het eerst project heeft de naam Rhombus. Het betreft uitbreidingen en opwaarderingen van Limburgse binnenhavens, die gericht zijn op verduurzaming en een toename van vervoer over water. In de ruit (Rhombus) van Antwerpen, Rotterdam, Ruhrgebied en regio Luik vormen deze binnenhavens een grensoverschrijdend netwerk dat bijdraagt aan de Europese doelstellingen van de Green Deal en de Smart and Sustainable Transport Strategy.

Green Corridor Northeast
De Green Corridor Northeast is het tweede project. Het betreft een nieuw samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van een logistieke corridor in Noordoost Nederland. In feite de verbinding Rotterdam-Amsterdam-Noordoost Nederland-Bremen-Hamburg. De nieuwe verbinding moet leiden tot een efficiënter, gezamenlijk en duurzamer transport met name over water door de deelnemende partijen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.