TLN ondertekent ondernemersbrief tegen voorgenomen afwaardering N44

Diverse ondernemers- en brancheverenigingen hebben, onder leiding van VNO-NCW West, grote zorgen geuit over de voorgenomen afwaardering van de N44. In een gezamenlijke brief vragen de partijen aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Algemeen Bestuur van de MRDH en het college van B&W van de gemeente Wassenaar om betrokken te worden bij de plannen en hun belangen serieus mee te nemen in de verdere plan- en besluitvorming.

Voor het vestigingsklimaat in de regio Holland Rijnland alsook de regio Haaglanden, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. De druk op het wegennet zal onverminderd groot blijven. Mede door de bevolkings- en economische groei denkt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) dat de problemen in de komende jaren alleen maar groter worden. Daarnaast worden wegen en kunstwerken, vanwege achterstallig onderhoud, vaker plotseling afgesloten of er wordt onverwachts een gewichtsbeperking ingesteld. Met negatieve effecten voor het vrachtverkeer en verstoringen in de doorstroming tot gevolg. Het is daarom van groot belang om het beschikbare wegennet, waaronder de N44, zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken.

De ondertekenaars van de brief pleiten voor het volgende:

  • Onderzoek de effecten van opening van de RijnlandRoute op de belasting van de N44 en de ontwikkelingen van de regionale mobiliteit;
  • Neem toekomstige te verwachten mobiliteitsbehoefte, bijvoorbeeld door grootschalige woningbouw zoals in de wijk Valkenhorst, maar ook de onderhoudsopgave van de A44, mee in de besluitvorming en planning;
  • Betrek het regionale bedrijfsleven bij het proces van besluitvorming en kies een logische volgorde van onderzoek en besluitvorming, rekening houdend met regionale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

De volledige tekst van de brief is hier te lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.