TLN met Tweede Kamer in gesprek over zero-emissiezones

TLN gaat graag in op de uitnodiging van de Tweede Kamer om tijdens een rondetafelgesprek over zero-emissiezones haar visie te geven op dit thema en trekt hierin samen op met partijen als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BOVAG, RAI Vereniging en MKB Nederland.

Tijdens dit gesprek met Tweede Kamerleden op 19 juni geeft TLN aan dat veel transportondernemers al in de elektrificatie van hun wagenpark geïnvesteerd hebben en dat ze voor het nemen van investeringsbeslissingen duidelijkheid en een consequent overheidsbeleid nodig hebben. TLN pleit er dan ook voor om vast te houden aan de gemaakte afspraken die per 1 januari 2025 ingaan. Juist bij zo’n ingewikkelde transitie moet je koplopers niet kopschuw maken door het veranderen van de spelregels tijdens het spel.

Randvoorwaarden moeten op orde zijn

Daarnaast benadrukt TLN tijdens het rondetafelgesprek dat een aantal randvoorwaarden op orde moet zijn voor het succes van de zero-emissiezones. Zo is het voor transport- en logistieke ondernemers belangrijk dat in alle zero-emissiezones dezelfde regels gelden. Daarom is en blijft coördinatie en harmonisatie door de Rijksoverheid belangrijk.

Ook is er dringend behoefte aan beschikbare, betrouwbare en betaalbare laadinfrastructuur, op bedrijventerreinen en langs openbare wegen. TLN benadrukt daarom met klem dat de problemen met de druk op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk dienen te worden opgelost. Zodat transporteurs elektrische trucks kunnen aanschaffen om de aanstaande zero emissie-zones te bevoorraden. Transporteurs die aantonen dat zij de benodigde netaansluiting niet tijdig kunnen krijgen, moeten een ontheffing krijgen voor hun dieselvoertuigen. Om de zero-emissiezones toch van goederen te kunnen voorzien.

Ontheffingenloket snel beschikbaar en verleng vrijstelling C-rijbewijs

TLN wil dat het centraal loket ontheffingen zero-emissiezones spoedig beschikbaar komt. Zodat transportondernemers vanaf 1 juli hun aanvragen kunnen indienen om tijdig een ontheffing te krijgen. Dit zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig lang in onzekerheid zitten en weten waar ze aan toe zijn.

Verder is het voor de transitie naar zero-emissie goederenvervoer in de binnensteden cruciaal dat de gedoogregeling voor het besturen van zwaardere elektrische bestelauto's tot 4250 kilo met een B-rijbewijs verlengd wordt. Deze gedoogregeling loopt nu tot juli 2024 en zet zonder verlenging een rem op de verdere verduurzaming van het wagenpark.

Meer informatie

In de position paper voor het ronde tafelgesprek over de zero-emissiezones die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd, tref je meer informatie over de zienswijze van TLN op de zero-emissiezones.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie