TLN positief over steun voor doorstroming vrachtverkeer

TLN is positief over de voorstellen die de ANWB heeft gepresenteerd voor het filevrij maken van Nederland.

​TLN is het eens met de ANWB dat er een breed pakket van maatregelen nodig is voor het verminderen van de economische schade als gevolg van files. Goed is het ook dat automobilisten het belang van een goede doorstroming van het vrachtverkeer onderschrijven.

Miljoenen euro’s schade

Uit onderzoek van TNO, in opdracht van TLN en evofenedex, bleek dat in 2015 de schade voor alleen al het vrachtverkeer 857 miljoen tot 1,1 miljard euro bedroeg. TLN steunt de ANWB-voorstellen voor uitbreiding van het wegennet, het verminderen van het woon-werkverkeer, het investeren in slimme technologie, meer politie op de snelweg en het bevorderen van alternatieven, zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Sympathiek voorstel

Een van de ANWB-voorstellen betreft het uitvoeren van een uitgebreidere pilot om op een belangrijke vrachtcorridor een separate rijstrook in te richten voor het vrachtverkeer en deze rijstrook waar mogelijk ook te benutten voor de uitrol van truck platooning. TLN vindt het voorstel sympathiek, maar een echte oplossing voor de doorstroming van het vrachtverkeer is het op de meeste plaatsen niet.

Niet per definitief gebaat

Op wegvakken met veel vrachtverkeer zou een aparte rijstrook voor vrachtauto’s aan de rechterkant het vrachtverkeer te veel op één rijstrook dwingen, waardoor het in- en uitvoegen voor het andere verkeer problematisch wordt. Een strook voor het vrachtverkeer aan de linkerkant zou betekenen dat als een vrachtauto uit wil voegen deze alle rijbanen over moet steken. De veiligheid en doorstroming van al het verkeer zijn dus niet per definitie gebaat bij een afzonderlijke rijstrook voor vrachtauto’s.

Andere kansen

TLN ziet vooral andere kansen om de doorstroming van het vrachtverkeer te verbeteren, zoals investeren in innovatie, fileknelpunten aanpakken en extra rijstroken op de bekende vrachtcorridors zoals de A1, de A15 en de A67 realiseren. Deze zouden standaard minimaal 2×3 rijstroken moeten hebben om de doorstroming van goederentransport te bevorderen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid