TLN spreekt in tijdens behandeling Ruimtelijk Voorstel Zuid-Holland

Gisteren werd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel van de provincie behandeld. Transport en Logistiek Nederland heeft in de Statenvergadering opgeroepen om voldoende ruimte beschikbaar te houden voor duurzame en efficiënte logistiek. TLN, maar ook andere brancheorganisaties, maken zich zorgen om het ‘dichtregelen’ van de ruimte voor werken in het Ruimtelijk Voorstel.

Aan de hand van het Ruimtelijk Voorstel gaat de provincie aan de slag met het uitwerken van het omgevingsbeleid. Het voorstel dient daarmee als kader. Voor bedrijvigheid/werken betekent dit dat er nog maximaal 900 hectare tot 2030 beschikbaar is. Daarna moet het bedrijfsleven het doen met de ruimte die ‘ze’ hebben. Of dit voldoende ruimte is voor de logistiek van de toekomst en de gewenste circulaire economie is nog maar de vraag. Voor TLN reden om in te spreken in de Statenvergadering.

Public affairs adviseur Wessel Deelstra (TLN) benoemde daarbij de ambities van de logistieke sector en die van de provincie zelf als toekomstige ruimtevragers: ‘Met het oog op zero-emissie transport, maar ook op het circulair maken van de economie, is er vraag naar ruimte. Er moet snel gekeken worden of met de huidige raming van maximaal 900 hectare deze doelen wel waargemaakt kunnen worden. De oproep vanuit TLN: faciliteer de benodigde ruimte, dat is pas duurzaam!’ Lees hier de volledige inspreektekst van TLN.

Het Ruimtelijk Voorstel is gisteren aangenomen in de Staten, maar dit geldt ook voor een amendement van de provinciale VVD-fractie. Hierin wordt opgeroepen om bij een verdere uitwerking van de ruimtelijke koers van de provincie een impactanalyse per regio te maken over de behoefte aan ruimte voor bedrijven, zodat maatwerk keuzes op regioniveau mogelijk blijven. TLN blijft hierover in gesprek met de provincie.

Kijk de Statenvergadering van 6 maart 2024 hier terug.
(inspraak TLN op minuut 38:27).

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.