TLN steunt voorstel VNO-NCW aanpak stikstof

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft het kabinet een voorstel gedaan om uit de stikstofimpasse te komen, zodat veel stilgelegde bouwprojecten en de aanleg van wegen weer verder kunnen. TLN steunt dit voorstel.

​In een brief​ geeft de ondernemingsorganisatie aan dat zij samen met het kabinet wil zoeken naar een gebalanceerde oplossing. In het belang van de natuur in ons land moeten we snel toewerken naar een goed werkend beleidskader, aldus VNO-NCW. Dit vergt tijd. In de tussentijd moet dan ook gekeken worden naar de vastgelopen projecten, waarvan het aantal met de dag toeneemt.

TLN-leden lijden onder stikstofcrisis

Het vastlopen van (wegen)bouwprojecten zorgt ervoor dat veel transporten niet doorgaan. Daar hebben in eerste instantie de transportbedrijven in de bouwgerelateerde deelmarkten van de transportsector veel last van. TLN hoort van leden in die deelmarkten dat het aantal opdrachten sinds de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State substantieel terugloopt, met directe negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid binnen die bedrijven. In tweede instantie is het voor alle leden van TLN essentieel dat aanleg en onderhoud van Nederlandse wegen doorgaat. TLN riep het kabinet eerder al op snel actie te ondernemen​.

Oplossingen economische problemen

VNO-NCW heeft met leden en experts een aanpak uitgewerkt, met volgens de organisatie houdbare juridische oplossingen. Met deze aanpak wil VNO-NCW ervoor zorgen dat de natuur de aandacht krijgt die ze verdient en concrete oplossingen aandragen voor alle economische problemen die nu ontstaan.

Overgangsperiode

Het voorstel van VNO-NCW draait om het inlassen van een no-regret overgangsperiode (van maximaal drie jaar) waarin de vergunningverlening​​ vanuit de provincies weer op gang wordt gebracht door extra middelen voor herstelmaatregelen, bronmaatregelen en door de ondersteunende diensten te helpen bij het wegwerken van de achterstanden met de vergunningen. ‘Europa wilde juist niet dat de gevolgen die nu optreden zich zouden voordoen, en bood en biedt ruimte voor zo’n overgangsperiode’, aldus de ondernemingsorganisatie. Door meetbare en duidelijke herstelmaatregelen in natuurgebieden één op één te koppelen aan nieuwe projecten ontstaat verder ruimte om te voorkomen dat economische activiteiten stilvallen.

6 concrete voorstellen uitgewerkt rond PAS

In de brief zijn zes concrete voorstellen uitgewerkt. Met de geschetste aanpak wil VNO-NCW het dossier depolitiseren en uit de huidige impasse trekken, zodat de vele duizenden projecten in utiliteitsbouw, woningbouw en grond-, weg- en waterbouw niet stilvallen, zoals nu dreigt.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs