TLN stuurt brief aan de formerende partijen

De gang naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november ligt al weer 4,5 maand achter ons en heeft tot op heden nog geen nieuw kabinet opgeleverd. Gelukkig lijken de gesprekken om te komen tot een nieuwe ministersploeg op stoom te komen en passeren vele onderwerpen de onderhandelingstafel, waaronder mobiliteit.

Om de wensen van transport en logistiek kenbaar te maken aan de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB heeft TLN vorige week een brief gestuurd aan de formerende partijen. In deze brief wordt het belang van de sector toegelicht, want transport en logistiek houden Nederland draaiende. Wel hebben transporteurs en logistiek dienstverleners de overheid hiervoor nodig, zodat er gezamenlijk de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden om Nederland bereikbaar te houden, transport te verduurzamen en te zorgen voor een gelijk speelveld in de logistieke sector.

Nederland bereikbaar houden

Zo vindt TLN het van groot belang dat er een programmatische aanpak komt met daarbij voldoende middelen voor beheer, onderhoud en renovatie van infrastructuur en dat de zeventien gepauzeerde infraprojecten hervat worden. Ook is het van belang dat er voldoende veilige truckparkings zijn met voldoende voorzieningen om zo te zorgen dat het tekort van 4.400 vrachtwagenparkeerplaatsen wordt weggewerkt.

Transport verduurzamen

TLN benadrukt in de brief dat voor transporteurs de netcongestie zo snel mogelijk dient te worden opgelost, zodat zij elektrische trucks kunnen aanschaffen om de aanstaande zero-emissiezones te bevoorraden. Transporteurs die aantonen dat zij de benodigde netaansluiting niet tijdig kunnen krijgen, moeten een ontheffing krijgen voor hun dieselvoertuigen om toch de zero-emissiezones van goederen te kunnen voorzien. Ook moet er in overleg met de sector een strategisch plan komen voor de snelle uitrol van laadfaciliteiten voor het goederenvervoer en de bouwlogistiek.

Gelijk speelveld in logistieke sector

TLN roept de onderhandelende partijen op om de politie en de ILT van voldoende middelen te voorzien die moeten leiden tot meer handhavingscapaciteit en fysieke wegcontroles. Ook pleit TLN voor een verlaging van de vergunningsgrens in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) naar 0 kilogram laadvermogen. Dit helpt bij het weren van onbekwame ondernemers en legt een belangrijke kwaliteitsdrempel in de volledige markt. Het leidt tot minder schijnzelfstandigheid in de sector, omdat aan de vergunning ook de eis van dienstbetrekking is gekoppeld.

Zie de bijlage voor de volledige brief aan de formerende partijen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.