TLN Tachoweb in de praktijk: meer inzicht, minder boetes

Met TLN Tachoweb kun je alle tachograafgegevens van je chauffeurs snel en eenvoudig online uitlezen. Zo krijg je inzicht en grip op de situatie. Bovendien voorkom je overtredingen en boetes. Twee transporteurs vertellen er enthousiast over.

Hans van Rijswijk, directeur-eigenaar van Internationaal Transportbedrijf Kuijs BV te Vlijmen, maakt nu twee jaar gebruik van TLN Tachoweb. Hij zou niet meer anders willen. Naar eigen zeggen heeft Van Rijswijk met TLN Tachoweb meer grip op de situatie gekregen. ‘In één oogopslag zie ik of mijn chauffeurs alle verplichte tachograafgegevens hebben ingevuld. Bovendien is een analyse snel gemaakt. Zodoende weet ik precies of mijn chauffeurs alle rij- en rusttijden op een goede manier hebben bijgehouden.’

Boetes voorkomen

Bij Kuijs wordt de tacho niet op afstand uitgelezen. Van Rijswijk leest iedere 10 à 12 weken zelf het massageheugen mee uit. ‘Een mooi moment ook om te zien hoe onze chauffeurs omgaan met het materieel.’ Van Rijswijk doet dit voor zijn eigen inzicht, maar ook om waar nodig het gesprek te kunnen aangaan met zijn chauffeurs. ‘Als je ziet dat een chauffeur bijvoorbeeld is vergeten om zijn tacho op het juiste moment op de ruststand te zetten, attendeer je hem daarop. Weliswaar gaat het puur om een bedieningsfout, maar door het erover te hebben, gaat het de volgende keer naar alle waarschijnlijkheid wél goed. Zo voorkom je boetes omdat de tacho niet juist is bediend.’ Overigens lezen de chauffeurs zelf iedere twee weken hun chauffeurspas uit op de TLN/DAKO-terminal die Kuijs op de planningsafdeling heeft staan.

Nog belangrijker

Sinds 1 maart 2021 is in Nederland het overtredingenregister ERRU actief. Onherroepelijke overtredingen leiden tot strafpunten. Teveel strafpunten kunnen in het meest extreme geval leiden tot intrekking van de vervoersvergunning. Met de komst van het ERRU is de gegevensanalyse van de bestuurderskaarten en tachograaf dus nog belangrijker geworden. Met zo’n gegevensanalyse is redelijk eenvoudig te voorkomen dat een chauffeur onnodig de rij- en rusttijden overtreedt. Dat voorkomt boetes en het bijschrijven van strafpunten in het ERRU-overtredingenregister.

Overtuigd van de meerwaarde

Bij verschillende TLN-leden heeft het gebruik van TLN Tachoweb geleid tot een daling van het aantal overtredingen en een vermindering van het aantal bedieningsfouten. Bij Van Rijswijk, maar ook bij P. van der Nat Transport uit Giessen, vertelt Sjaak van Herpen, ICT-manager bij het transportbedrijf. ‘Al snel was ik overtuigd van de meerwaarde van TLN Tachoweb. Met het verkregen inzicht zie je namelijk tegelijk alles. Waar gaat het goed, waar kan het beter?’

Onder controle

Van Herpen vervolgt: ‘Met name de verplichte aaneengesloten pauze zorgde in het verleden nog wel eens voor overtredingen. Nu gaat dat veel beter. Je weet direct welke chauffeurs je nog moet aanspreken op de rij- en rusttijden. TLN Tachoweb heeft ons als organisatie veel meer grip op de controle en naleving gegeven, en we presteren naar behoren als het gaat om het voorkomen van overtredingen en boetes.’

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant