TLN tegen verplichte update transitietachograaf

TLN heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de Europese Commissie om de nieuwe Smart tacho 2 een verplichte update te geven. Eerder meldden wij al dat de nieuwe tachograaf een transitietachograaf wordt, omdat één onderdeel niet op tijd klaar zal zijn voor de introductie van de Smart tacho 2 in augustus 2023. Door deze late levering worden ondernemers en werkplaatsen onverwachts geconfronteerd met extra hoge kosten.

Dit onderdeel betreft de zogenaamde OSNMA authenticatie. Deze authenticatie is een extra controle van het ontvangen satellietsignaal en controleert of de ontvangen positie ook werkelijk van het Europese satelliet systeem Galileo afkomstig is.

Extra authenticatie

In de nieuwe Smart tacho 2 wordt de grenspassage automatisch vastgelegd, ook zonder de OSNMA authenticatie. Daarnaast worden de posities gewoon vastgelegd bij het invoeren van de landcodes bij aanvang en einde van de dagelijkse werkperiode en bij het passeren van de grens.

Het gaat dus niet om de registratie zelf, maar om de authenticatie daarvan. Deze authenticatie is in de Smart tacho 1 ook niet aanwezig. De huidige Smart tacho 1 registreert de positie van het voertuig elke drie uur opgetelde rijtijd en bij het invoeren van de landcodes bij aanvang en einde van de dagelijkse werkperiode en bij het passeren van de grens. Daar komt in de Smart tacho 2 dus de automatische registratie van grenspassages bij.

De beveiliging helpt om jamming (het manipuleren van het satellietsignaal) te voorkomen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit veel gebeurt of dat dit helemaal niet meer zou kunnen als de authenticatie er wel is. De extra voordelen van OSNMA zijn dus minimaal. Het is ook lastig te controleren voor handhavers of een tachograaf de update heeft ontvangen of niet.

Hoge kosten

TLN heeft de extra kosten voor alleen al in Nederland begroot op circa 10,5 miljoen euro. Dat komt nog eens bovenop de al aanzienlijke kosten voor de retrofit. De extra kosten voor de update bestaan uit extra tijd voor de werkplaats om de update tijdens de verplichte periodieke ijking van de tachograaf uit te voeren, de aanschaf van extra apparatuur, trainingen van de technici om de update voor alle merken tachograaf te kunnen uitvoeren en de benodigde aanpassingen aan het voertuig die de fabrikant zal doorberekenen.

De aanschaf van extra apparatuur heeft te maken met het feit dat de update alleen maar uitgevoerd kan worden met hetzelfde merk werkplaatsapparatuur als het merk tacho dat een update moet krijgen. TLN is van mening dat de kosten niet opwegen tegen de voordelen en dat de branche niet opgezadeld mag worden met deze extra kosten als gevolg van een late levering door EUSPA. Daarbij is er geen duidelijkheid over wanneer de OSNMA authenticatie echt klaar zal zijn. Dit kan mogelijk nog langer duren dan nu wordt ingeschat. Hoe langer het duurt, hoe meer voertuigen geüpdatet moeten worden en hoe meer de kosten zullen oplopen.

TLN is al enige tijd in gesprek met de Europese Commissie en inmiddels hebben we bezwaar aangetekend.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.