TLN uit zorgen over voortgang aanpak N35

In een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) heeft TLN samen met een groot aantal andere mobiliteitsorganisaties zijn zorgen geuit over het gebrek aan voortgang in de aanpak van de N35.

Aanleiding voor de brief is het verdiepende onderzoek dat IenW recent, samen met de provincie Overijssel, heeft laten uitvoeren naar de N35. Daaruit blijkt dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan gedacht.

TLN is van mening dat de aanpak van de N35 met name regionaal significant bijdraagt aan de economische bedrijvigheid, en – minstens zo belangrijk – leefbaarheid en verkeersveiligheid. Volgens TLN is het dan ook onbegrijpelijk dat het ministerie er niet alles aan doet om de werkzaamheden aan de N35 zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Om de in de brief toegelichte urgentie in de praktijk te laten zien, hebben TLN en de medeondertekenaars van de brief de minister uitgenodigd voor een werkbezoek.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid