TLN: ‘Uitstel noodzakelijk voor nascholing oudere beroepschauffeurs’

Vandaag bericht het Algemeen Dagblad over oudere beroepschauffeurs die per 1 november over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (code 95) moeten beschikken om nog de weg op te mogen. De vrees bestaat dat ze deze deadline niet gaan halen. TLN dringt daarom aan op uitstel, en vindt daarbij veel gehoor in de Tweede Kamer.

Meerdere redenen liggen ten grondslag aan de problematiek. Zo is de opleidingscapaciteit (te) beperkt gebleken vanwege de toe te passen RIVM-maatregelen. Bovendien is de tijdige communicatie rondom de noodzaak voor oudere beroepschauffeurs om per 1 november over een geldig bewijs van vakbekwaamheid te beschikken uitgebleven.

Einde aan geldigheid

Tot 1 juni 2015 konden beroepschauffeurs die zijn geboren vóór 1 juli 1955 nog aanspraak maken op een vrijstelling voor de vereiste code 95-aantekening op het rijbewijs. Velen van hen hebben voor die datum nog een code 95 op het rijbewijs laten plaatsen, met een einddatum in de toekomst. Een wetswijziging die per 1 november ingaat, maakt een einde aan de geldigheid van die ‘gratis’ verkregen code 95. Beschikt een beroepschauffeur vanaf dat moment niet over een geldig bewijs van vakbekwaamheid, dan riskeert hij een boete van minstens 800 euro.

Enige optie

Uitstel van de deadline, en daarmee de inwerkingtreding van de wetswijziging, is volgens TLN de enige optie om te voorkomen dat veel oudere beroepschauffeurs ongewenst thuis, of nog erger: zonder werk, komen te zitten.

Eens met TLN

Verschillende politieke partijen zijn het eens met het standpunt van TLN, zo blijkt uit het AD-artikel. Zo stelt Tweede Kamerlid Wytske Postma (CDA) dat ‘de overheid heeft zitten slapen’ en roept ze de verantwoordelijke minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) op ‘deze groep aan de hand te nemen en voor een oplossing te zorgen’. Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) onderschrijft de woorden van Postma: ‘Het kan niet zo zijn dat oudere chauffeurs straks hun brood niet meer kunnen verdienen, omdat ze hierdoor de weg niet meer op mogen’. En PVV-Kamerlid Roy van Aalst stelt: ‘De PVV heeft de minister hier keer op keer voor gewaarschuwd, maar ze laat het gewoon gebeuren. Onze chauffeurs wordt nu het werken onmogelijk gemaakt.’

Snelle oplossing cruciaal

Na deze signalen en het verzoek van TLN om uitstel heeft Van Nieuwenhuizen aangegeven te willen kijken naar een mogelijke oplossing. Daarbij heeft ze toegezegd snel terug te komen, om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. TLN benadrukt dat een snelle oplossing van de minister cruciaal is. De deadline is immers al over 5 weken.

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van het artikel in het AD heeft Postma schriftelijke vragen ingediend en de minister aangespoord om de ingangsdatum van deze wetgeving uit te stellen, tot bijvoorbeeld half december, zodat de oudere beroepschauffeurs hun laatste nascholingscursussen toch nog tijdig kunnen volgen en daardoor behoed worden voor werkloosheid in economisch toch al moeilijke tijden.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom