TLN verwacht voorstel gecombineerd vervoer van nieuwe Eurocommissaris Hoekstra

Met de benoeming op 5 oktober van de Nederlander Wopke Hoekstra als Eurocommissaris heeft ons land weer een vertegenwoordiging in de Europese Commissie. In het Europees Parlement kreeg Hoekstra het vertrouwen van een meerderheid van de parlementsleden. Hij overtuigde hen eerder in de week met ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het is nog maar de vraag of Hoekstra en de Europese Commissie de doelen kan waarmaken. Volgend jaar zijn er Europese Verkiezingen, dus de tijd is nog kort.

De ambities van Hoekstra als nieuwe klimaatcommissaris zijn torenhoog. Zo wil hij werken aan een wereldwijde kerosineheffing voor de luchtvaart, een maritieme heffing invoeren en een belasting op fossiele brandstoffen. Ook pleit hij voor vermindering van CO2-uitstoot in de EU. De uitstoot moet naar 90 procent vermindering in 2040.

Verwachting voorstellen

Van de Europese Commissie, met Hoekstra als nieuwe Eurocommissaris, verwachten we de komende tijd nog enkele voorstellen. Onderweg is de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer. Daarnaast zijn eerder gepresenteerde voorstellen zoals CountEmissionsEU, de herziening van de richtlijn maten en gewichten en euro 7 nog niet afgerond. We waarderen de Europese ambities van Hoekstra, het Europees Parlement en de Europese Raad op het gebied van klimaat, maar dringen zeker ook aan om betaalbaarheid en betrouwbaarheid in het vizier te houden.

Europese verkiezingen in 2024

Het is nog de vraag in hoeverre de Europese Commissie de hoge ambities kan waarmaken. Met de Europese verkiezingen in juni volgend jaar en het verkiezingsreces vanaf maart 2024, is er nog maar weinig tijd voor deze commissie. TLN bereidt ook acties voor rond deze Europese verkiezingen.

Nu ligt de focus op onze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Het werk voor de Europese Verkiezingen vindt vooralsnog vooral op de achtergrond plaats. Na de jaarwisseling laat TLN zich meer horen over dit onderwerp.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.