TLN: voorkom verkeersinfarcten bij herstel bruggen en viaducten

Voor het oplossen van achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten moet tijdig een plan van aanpak worden opgesteld om grote problemen zoals in het verleden te voorkomen.

Het mag niet weer gebeuren dat er verkeersinfarcten ontstaan doordat ernstige defecten te laat en onverwacht aan het licht komen. Laten we lessen leren uit het verleden.

Aldus reageert TLN op berichten als zouden zeker honderd bruggen en viaducten in Noord-Holland grote gebreken vertonen. Volgens de media is de conclusie gebaseerd op ‘honderden interne inspectierapporten’ van Rijkswaterstaat.

Afgrijzen

TLN kent de rapporten niet waarop de berichtgeving is gebaseerd. Rijkswaterstaat heeft inmiddels gereageerd dat van onveilige situaties geen sprake is.

Dat neemt niet weg dat TLN een duidelijk signaal wil afgeven. In de bedrijfstak wordt met afgrijzen teruggekeken op de situatie rond de Merwedebrug in 2016. Als een donderslag bij heldere hemel werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer, met vergaande gevolgen. Het vrachtvervoer moest daardoor ver omrijden, waardoor goederen te laat werden afgeleverd en grote economische schade ontstond. Bovendien leidde de afsluiting tot lange files elders in Nederland.

Het is belangrijk een herhaling te voorkomen, zeker in de wetenschap dat het aantal transportbewegingen verder is gegroeid door de toegenomen economische groei.

Voorwaarde

Bij de uitvoering van herstelplannen is het voorwaarde dat de doorstroming van het vrachtverkeer op alternatieve routes goed is geregeld, stelt TLN. Een zorgvuldige planning, in samenspraak met de bedrijfstak van wegvervoerders, is van betekenis voor de gehele Nederlandse economie.

TLN is overigens verheugd dat de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat de problematiek van het onderhoud serieus neemt. Zij heeft onlangs een plan aangekondigd om de bruggen en viaducten te repareren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs