TLN vraagt aandacht voor infrastructuur in Kamerdebat

Een goede bereikbaarheid van ons land, nu en in de toekomst, en tijdig onderhoud aan de infrastructuur zijn wat betreft TLN de hoofdpunten in het Commissiedebat MIRT dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt. De filedruk stijgt weer en ook het onderhoud staat onder druk.

Vandaag vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat MIRT plaats. Tweede Kamerleden met infrastructuur in hun portefeuille debatteren met elkaar over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). TLN heeft de Tweede Kamerleden geïnformeerd over haar zorgpunten. Ook is input geleverd via ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.

Bereikbaarheid

Zorgpunt één is de toename van de files op dit moment. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) blijkt dat er dit jaar in Nederland meer kilometers afgelegd gaan worden dan in het file-topjaar 2019, het jaar voor corona. Mede door de bevolkings- en economische groei denkt het KiM dat de problemen in de komende jaren alleen maar groter worden. TLN opteert voor een totaalpakket, waarbij onder meer de werkgeversaanpak, goede ov-verbindingen en (nieuwe) infrastructuur worden ingezet om Nederland nu, en in de toekomst, bereikbaar te houden.

Onderhoud, beheer, renovatie & vervanging op orde

Goede bereikbaarheid hangt nauw samen met tijdig onderhoud. Veel onderhoud van infrastructuur is echter jarenlang vooruit geschoven. Met achterstallig onderhoud tot gevolg, waardoor bruggen en viaducten vaker plotseling dicht moeten en zo verstoringen veroorzaken. Weggebruikers en transportondernemers zijn hier de dupe van: onbetrouwbare reistijden, onnodige extra kilometers en uitstoot en hogere kosten. Voor zowel het achterstallig als het toekomstig onderhoud van onze infrastructuur is de komende decennia heel veel geld nodig. TLN heeft aandacht gevraagd voor voldoende budget, toereikende arbeidscapaciteit en een concrete planning, om onderhoud planmatig te kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.