TLN wil ruimere inzetmogelijkheden LZV’s

LZV’s zorgen voor een forse verlaging van de CO2-uitstoot. De besparing zou veel groter kunnen zijn als ze op meer wegen mogen rijden. TLN pleit daarom voor een verruiming van de inzetmogelijkheden.

Langere en/of zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) bieden grote voordelen op het gebied van milieu en logistiek. Er zijn er bijna 3.000 in gebruik en dat aantal groeit nog steeds. Met alle LZV’s die in Nederland rijden, worden jaarlijks grote hoeveelheden CO2-emissies bespaard. De besparing kan veel hoger zijn als meer vervoerders/verladers voor dit concept kunnen kiezen. De huidige opzet van de LZV-ontheffingverlening maakt dat niet mogelijk. Deze is zodanig beperkend dat veel laad- en loslocaties niet voor LZV’s bereikbaar zijn.

Huidige ontheffingverlening

LZV’s mogen met de zogenaamde basisontheffing rijden op alle wegen die daarvoor zijn vrijgegeven. Het LZV-wegennetwerk is op zich al zeer uitgebreid en biedt vervoerders veel ruimte voor het inzetten van LZV’s.

Het probleem ligt bij laad-/loslocaties die buiten het LZV-wegennetwerk vallen. Het gaat hier om wegen die voor opname in het LZV-netwerk zijn afgewezen omdat ze niet aan de algemene voorwaarden voldoen. De huidige wetgeving biedt wel de mogelijkheid voor die wegen een incidentele ontheffing (zogenaamde LZV aansluitroute) af te geven. Die optie is echter alleen mogelijk voor vervoerders die met hun bedrijf van oudsher op een (voor LZV’s) wat minder toegankelijke locatie zitten.

Wegbeheerder

TLN wil graag dat het toepassingsgebied van deze regeling ook voor andere bedrijven of specifieke laad/loslocaties wordt opengesteld. Zo kunnen deze locaties ook voor een incidentele LZV-ontheffing in aanmerking komen. Een aanvraag wordt nu standaard afgewezen omdat de wet daar niet in voorziet. De betreffende wegbeheerder beslist uiteindelijk of LZV’s op de betreffende route zijn toegestaan. Eventueel kunnen daar ook aanvullende voorwaarden (bijv. voor het tijdstip) aan verbonden worden.

Veiligheid

De aanpassing maakt het mogelijk om LZV’s op trajecten in te zetten waar dat nu niet kan. Dat kunnen bijvoorbeeld fabrieken of bedrijven zijn die niet aan de hoofdweg of op een industrieterrein zitten, maar het kunnen ook locaties zijn waar gedurende een bepaalde tijd veel transporten naar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van grote zonneparken. Hiermee kan veel milieuwinst behaald worden. Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat de veiligheid van de overige weggebruikers niet in het geding is. Een incidentele ontheffing biedt hierbij het voordeel om specifieke voorwaarden toe te voegen waarmee dit goed te regelen is. Ook is er zicht op het aantal LZV’s dat op de route mag rijden. TLN heeft het voorstel in het Overleg Centrale OntheffingsVerlening (OCOV) ingebracht.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.