TLN wil uitstel Franse dodehoeksticker

Frankrijk verplicht per 1 januari 2021 dodehoekstickers voor alle vrachtwagens die in stedelijk gebied rijden. De maatregel is onduidelijk, onwerkbaar en lijkt onwettig, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. Bovendien is de verplichting pas zes weken geleden expliciet aangekondigd. TLN roept de Europese Commissie op de maatregel tot nader order uit te stellen.

De Franse overheid kondigde pas op 19 november nadrukkelijk aan dat de dodehoeksticker per 1 januari 2021 verplicht wordt voor vrachtwagens die in stedelijke gebieden rijden. Het is echter onduidelijk of daar bijvoorbeeld ook industrieterreinen binnen stadsgrenzen onder vallen. De daadwerkelijke wetgeving hierover publiceert de Franse overheid rond 5 januari, daags nadat de nieuwe regel ingaat. Nederlandse vervoerders die vanaf de jaarwisseling geen dodehoekwaarschuwing hebben, riskeren een boete van minimaal 135 euro.

Onwerkbaar
‘Laat ik voorop stellen dat wij vóór maatregelen zijn die de verkeersveiligheid bevorderen, maar deze maatregel komt echt uit de lucht vallen’, reageert Elisabeth Post. ‘De verplichting om dodehoekstickers te plaatsen is voor veel transporteurs onwerkbaar en onrealistisch. Voor normale trailers is duidelijk waar de sticker geplakt moet worden, maar voor bijvoorbeeld het containervervoer gaat dat niet op, want de sticker mag niet op de container. Wij hebben leden die met tientallen wagens containers door of naar Frankrijk vervoeren. Het kan toch niet zo zijn dat zij op al hun chassis steunen moeten gaan lassen om een paar stickers te kunnen plakken?’

Onwettig
TLN vraagt zich bovendien af of de verplichting van de Franse overheid in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Volgens een EU-verordening moeten voertuigen die voldoen aan de Europese Typegoedkeuring (ETG) namelijk zonder aanvullende eisen in iedere Europese lidstaat worden toegelaten. ‘Er is duidelijke Europese wet- en regelgeving omtrent de veiligheidseisen van vrachtwagens. Op het moment dat een vrachtwagen de band af rolt, voldoet die aan de eisen die Europa heeft vastgesteld. Die regelgeving is er natuurlijk niet voor niets. Als de Commissie toestaat dat lidstaten achteraf en afzonderlijk van elkaar extra regels gaan toevoegen, ontstaat er een wirwar van verschillende eisen en wetgeving’, aldus Post.

In samenwerking met de IRU, de overkoepelende internationale organisatie voor wegtransport, heeft TLN dit aangekaart bij de Europese Commissie, maar zonder gehoor. Elisabeth Post: ‘De Europese Commissie moet ingrijpen, want deze maatregel is niet alleen onverwacht, maar vooral ondoordacht. En daar zijn nu honderden transporteurs de dupe van.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs