Transport komt in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het kabinet breidt het steunpakket uit voor de transportsector. Transportondernemers kunnen nu ook tijdelijk gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). TLN is blij dat de regering na lang aandringen gehoor heeft gegeven aan de oproep hiertoe van de branche.

De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL voor de periode oktober-december open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd.

Goed nieuws

TLN reageert positief op de uitbreiding van de steunmaatregelen waarvoor de branche herhaaldelijk heeft gepleit. Voorzitter Elisabeth Post: ‘We zijn blij dat het kabinet eindelijk inziet dat ook transportbedrijven hard worden geraakt door de coronamaatregelen en dat ook zij in aanmerking moeten komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Transportbedrijven zijn onlosmakelijk verbonden met de sectoren die zij bevoorraden. Denk aan de horeca maar ook de evenementensector. Transporteurs vallen al zeven maanden buiten de boot voor deze overheidssteun, terwijl zij net als bedrijven in de cultuursector en de horeca kampen met veel omzetverlies. Voor die ondernemers is het goed nieuws dat zij nu eindelijk een beroep kunnen doen op een subsidie voor hun vaste lasten.’

Aanvraag indienen

Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen via rvo.nl. Ondernemers moeten voldoen aan de reeds gestelde eisen van de TVL, waaronder minimaal 30% omzetverlies. In december zal het kabinet deze tijdelijke verbreding meenemen in de algehele evaluatie van het steun- en herstelpakket. Er zal dan onder andere bekeken worden of de uitbreiding van de TVL ook voor de periode tot 1 juli 2021 moet gaan gelden en of de gepubliceerde afbouw van bijvoorbeeld de NOW doorgang moet vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur