Transporteurs overvallen door plotselinge wegafsluitingen en omleidingen

Steeds vaker worden transporteurs overvallen door het plotseling en langdurig afsluiten van wegen door de slechte staat van bruggen en viaducten. Dit leidt tot meer files, extra CO2-uitstoot door omleidingen en onbetrouwbare reistijden. TLN wil dat de overheid het achterstallig onderhoud aan snelwegen, bruggen en viaducten beter plant, zodat transportbedrijven niet verrast worden. Plotselinge verkeersmaatregelen zorgen bovendien voor een kostenstijging van het transport, die de consument uiteindelijk betaalt.

In de afgelopen maanden nam Rijkswaterstaat op diverse wegen beperkende maatregelen voor het vrachtverkeer. Zo besloot de instantie onlangs om op de A44 rijstroken af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer, bovenop de bestaande inhaalverboden voor het vrachtverkeer op viaducten en bruggen tussen het knooppunt Burgerveen en Leiden. Over deze weggedeelten mogen transportbedrijven geen zware lasten meer vervoeren boven 100 ton. Zo is het zogeheten exceptioneel transport van heipalen verboden vanwege het hoge gewicht.

Traag

Ook het preventief afsluiten van rijstroken op de IJsselbruggen bij het knooppunt Velperbroek op de A12 zorgt voor veel oponthoud voor het vrachtverkeer. Het daadwerkelijke onderhoud aan deze bruggen gebeurt echter pas in 2022. Het onderzoek naar de staat van de bruggen en het doorrekenen van de mogelijkheden voor vervanging of reparatie verlopen traag. De Wantijbrug op de N3 in Dordrecht is een ander hoofdpijndossier voor de transportsector. Door een fout van een ingehuurd ingenieursbureau in de sterkteberekeningen van de brug duurt de afsluiting langer dan gepland en is het onderhoud twee keer uitgesteld.

TLN begrijpt dat onderhoud van wegen en viaducten van groot belang is. Tegelijkertijd moeten transporteurs er op kunnen vertrouwen dat het weggennet maximaal beschikbaar is, zonder plotselinge afsluitingen voor het vrachtverkeer. Betrouwbare reistijden zijn noodzakelijk voor transporteurs, zodat goederen op tijd geleverd worden en er geen problemen ontstaan met de planningen.

Proactief onderzoek

Het veel gebruikte argument dat bruggen en viaducten nu eenmaal oud zijn en niet zijn gemaakt voor de huidige verkeersstromen snijdt geen hout meer volgens TLN. De problemen rond het bereiken van de technische levensduur van de bruggen, viaducten en wegen zijn inmiddels al enige jaren bekend en vereisen dringend een goede monitoring en gedegen aanpak. TLN vraagt de betrokken overheidsdiensten betere prognoses van de verkeersgroei te maken en die te combineren met proactief onderzoek naar de belasting van bruggen en viaducten. Doel hiervan is te komen tot een heldere, betrouwbare en actuele planning voor het beheer en onderhoud van de vitale infrastructuur.

Schade

Onlangs meldde TLN dat de economische schade door vertragingen in het vrachtverkeer in 2018 verder is gestegen naar maar liefst 1,4 miljard euro. Dit is een stijging van 5,6 procent ten opzichte van 2017. De kosten van de reistijdverliezen door vrachtauto’s waren in 2018 ruim 430 miljoen euro. Daar komen nog kosten bij van omrijden en onbetrouwbare reistijden ter grootte van zo’n 700 miljoen euro. Tezamen met indirecte kosten bedroeg de totale schade van files op de snelwegen voor bedrijven in 2018 tussen 1,1 tot 1,4 miljard euro – het hoogste niveau sinds de crisisjaren.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid