‘Transportmarinier’ Marcel van de Ven aangesteld als projectleider Sensing

Marcel van de Ven is sinds kort aangesteld als Projectleider Sensing, het slimme camera- en toezichtsysteem waarmee truckparkeerplaatsen langs de goederencorridor Venlo – Rotterdam de komende jaren moeten worden uitgerust. En dat is nodig want uit recente meldingen blijkt dat er veel criminaliteit is op juist de goederencorridor A67.

Van de Ven is geen onbekende op gebied van veiligheid en transport. Hij was 14 jaar werkzaam voor de gemeente Rotterdam, eerst als programma-manager Veilig Ondernemen en daarna als stadsmarinier. Via het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing waarmee hij destijds veel contact had, heeft hij veel samengewerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds twee jaar werkt Van de Ven als zelfstandig adviseur en doet hij in die hoedanigheid, in opdracht van TLN, onderzoek naar crimineel misbruik in de transportsector.

Beperkte handhavingscapaciteit

De inzet van het sensornetwerk bestrijdt meerdere vormen van criminaliteit zoals ladingdiefstallen, mobiel banditisme, drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel, heling en het illegaal dumpen van afval. Afwijkende en verdachte gedragingen worden realtime gemonitord met een netwerk van slimme camera’s. Met sensing kan criminaliteit gericht tegen chauffeurs, ladingen en voertuigen met relatief beperkte handhavingscapaciteit worden aangepakt.

Bewezen resultaat

Het toepassen van sensornetwerken heeft al bewezen resultaten opgeleverd. In een pilot in 2008 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de transportcorridor Rotterdam-Venlo beveiligd met een intelligent camerasysteem. Over meerdere jaren heeft er op de gehele beveiligde route geen voertuigcriminaliteit plaatsgevonden. TLN is van mening dat het stopzetten van de actieve uitkijk door middel van intelligent cameratoezicht op de goederencorridor mede oorzaak is van de stijging van criminaliteit langs de route.

Businesscase

Marcel van de Ven werkt nu in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en TLN aan een uitvoeringsprogramma. Daarvoor is de samenwerking nodig van veel partijen waaronder de politie, de Koninklijk Marechaussee, private parkings, ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en TLN. Van de Ven: ‘In twaalf jaar tijd heeft de techniek niet stilgestaan. Dat moet toch alleen maar meer mogelijkheden bieden om een nog beter en slimmer cameratoezicht te realiseren. In de komende maanden werk ik aan een advies waarvoor ik veel stakeholders op één lijn moet krijgen. Financieel, juridisch en organisatorisch is het een complex project. Er moet heel veel geregeld worden voordat je aan de uitvoering toekomt.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid