Transportsector wapenen tegen criminaliteit

Transportbedrijven raken vaker onbewust of ongewild betrokken bij criminele activiteiten. TLN werkt samen met onder andere de Politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Douane en het Openbaar Ministerie om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van criminele inmenging.

Ondermijnende criminaliteit is voor het hele bedrijfsleven, maar ook voor transportsector een probleem. Bij ondermijning vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld, waardoor de grenzen tussen de boven- en onderwereld vervagen. Criminelen maken daarbij misbruik van de transportsector. Bijvoorbeeld door een transportbedrijf op te zetten als dekmantel voor drugshandel of drugssmokkel of andere criminelen activiteiten.

Onbewust betrokken

‘Maar in de meeste gevallen raken transportbedrijven onbewust of ongewild betrokken bij criminaliteit’, vertelt Helene Minderman, security professional bij TLN. Transportondernemers of vrachtwagenchauffeurs hebben dan helemaal geen weet dat ze misbruikt worden voor criminele activiteiten. ‘Helaas komt het regelmatig voor dat chauffeurs van transportbedrijven onbewust betrokken raken bij drugssmokkel. Op het moment dat een chauffeur bijvoorbeeld tijdens een rit plotseling wordt gevraagd om zijn lading op een ander adres te lossen, kan dat duiden op crimineel misbruik.’

Eerlijke markt

TLN staat voor een eerlijke transportsector, met een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie. Minderman: ‘Criminaliteit en het niet naleven van wet- en regelgeving verstoren dat evenwicht. Daar zijn alle transportondernemers de dupe van. En uiteindelijk gaat dat ook ten koste van de reputatie van Nederland als handelsland. Daarom is het belangrijk dat we met alle betrokken partijen maximaal inzetten op preventie van criminele inmenging. Daarnaast wordt in opdracht van TLN een breed onderzoek uitgevoerd naar crimineel misbruik in de hele sector. De uitkomsten daarvan verwachten we aan het einde van dit jaar. Daarmee willen we de sector weerbaarder maken.’

Campagne

In samenwerking met onder andere de politie, Douane en het Openbaar Ministerie is deze week een bewustwordingscampagne gestart, bedoeld om werkgevers en werknemers bewust te maken van de gevaren van criminelen inmenging. Op verschillende plekken in het land spreken agenten met chauffeurs over de risico’s van criminele inmenging. ‘Criminelen proberen op allerlei manieren misbruik te maken van onze sector. Door voorlichting proberen we werkgevers en werknemers daar bewust van te maken’, legt Minderman uit’, zodat ze in de toekomst signalen van criminele activiteiten op tijd herkennen en weten hoe ze daar op moeten reageren’.

Training

Ook biedt TLN de opleiding Criminaliteitsbestrijding’ aan, legt Minderman uit. ‘Tijdens de training leren chauffeurs hoe ze noodsituaties kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als ze toch in een noodsituatie belanden. Vaak kan, met een aantal relatief simpele adviezen en maatregelen, veel ellende voorkomen worden.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid