Tweede Kamer debatteert over begroting Infrastructuur en Waterstaat

Morgenmiddag debatteert de Kamer over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. TLN vroeg de Kamer daarvoor aandacht voor belangrijke onderwerpen zoals het stikstofprobleem, renovatie en uitbreiding van wegen, en de prijs van tachograafkaarten.

​TLN maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Het kabinet werkt nog aan een inventarisatie en een oplossing. Volgens verschillende media kan de uitspraak gevolgen hebben voor zo’n 18.000 projecten. De voortgang van diverse belangrijke wegprojecten, zoals de doortrekking van de A15 bij Arnhem (de Via15), de verbreding van de A4 bij Leiden, de A27 bij Utrecht en de A27 Houten-Hooipolder lopen gevaar. Alleen al de schade door vertraging van het vrachtverkeer op het hoofdwegennet loopt op tot zo’n 1,3 miljard euro per jaar. TLN dringt aan op snelle maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken.

Meer prioriteit aan de renovatieopgave

Het kabinet reserveert meer geld voor onderhoud, vervanging en renovatie van zogeheten ‘kunstwerken’: bruggen, tunnels viaducten en dergelijke. Het geld daarvoor moet uit het Infrastructuurfonds komen, maar daar zit niet veel geld meer in. TLN vraagt zich ook af of er voldoende wordt geserveerd. Het komende jaar voert minister Van Nieuwenhuizen externe audits uit om in kaart te brengen hoeveel geld er precies nodig is, wat TLN betreft wordt er haast gemaakt met deze audits​.

In de budgetten voor infrastructuur voor de komende jaren is niet echt te zien dat het ministerie genoeg geld heeft voor de nodige investeringen. Voor het wegennet is er tot en met 2021 een lichte stijging voor onderhoud, beheer en vervanging. Daarna is er een daling tot en met 2027, tot onder het huidige niveau. Per saldo lijkt er dus weinig te veranderen.

Benut investeringsfonds voor nieuwe infrastructuur

Het kabinetsplan voor een fonds om onder meer te investeren in infrastructuur stemt TLN hoopvol. Maar haast is geboden​: het is nog onduidelijk wanneer het fonds start, hoeveel geld er in het fonds komt en of dat voldoende is om Nederland mobiel te houden. Het kabinet zou tot 2040 elk jaar 3 miljard euro extra moeten reserveren voor infrastructuur. Anders komt het personen- en goederenvervoer stil te staan. Tot 2030 blijft het goederenvervoer groeien met maximaal 19 procent en het personenvervoer met maximaal 20 procent, signaleert de Mobiliteitsalliantie, waar TLN deel van uitmaakt.

Het ligt voor de hand dat daarbij vooral wordt gekeken naar knelpunten op de weg die nu of in de toekomst problemen veroorzaken voor het goederenvervoer en de BV Nederland, maar waar het kabinet nog geen geld voor heeft gereserveerd. Voorbeelden hiervan zijn: A50 Ewijk – Paalgraven, A15 Gorinchem – Valburg en de A12 Gouwe- Oudenrijn.

Verlaag de prijs van tachograafkaarten fors

Kiwa, het bedrijf dat van de overheid in Nederland als enige tachograafkaarten mag leveren, houdt de kostprijs van die kaarten buitenproportioneel hoog, waardoor Nederlandse ondernemers elk jaar meer betalen dan ondernemers in andere Europese landen. Ook voor 2020 stelt Kiwa aan de minister voor om de prijs van de tachograafkaarten te verhogen. Onbegrijpelijk, vindt TLN. De prijzen van de tachograafkaarten moeten omlaag. Als dat bij Kiwa niet mogelijk is, dient de minister een andere partij te zoeken voor het leveren van de kaarten. De recente slechte prestaties van Kiwa met betrekking tot de nieuwe smart tachograafkaarten geven daar voldoende aanleiding voor.

Uit een inventarisatie van de prijzen van de kaarten in alle 28 EU-lidstaten blijkt dat de tachograafkaarten gemiddeld 59 euro kosten. Ondernemers betalen in Nederland 100 euro voor een tachograafkaart, dat is dus 70 procent hoger dan in de rest van Europa. In 24 lidstaten zijn de kaarten goedkoper dan in Nederland, waardoor Nederland in de top-3 van duurste kaarten staat. Wat TLN betreft wordt de prijs van tachograafkaarten in Nederland flink verlaagd.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid