Tweede Kamer deelt zorgen beëindiging vrijstellingsregeling C-rijbewijs

Het besluit van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bedrijfsvoertuigen tot 4.250 kilo per 1 juli 2024 te beëindigen houdt ook de gemoederen in de Tweede Kamer bezig. Diverse partijen hebben er bij de minister op aangedrongen om te zoeken naar mogelijkheden om de gedoogsituatie voor te zetten.

Na een intensieve lobby van TLN met andere mobiliteitspartijen en ondernemersorganisaties stelden de PVV en D66 schriftelijke vragen aan de minister over dit in hun ogen onbegrijpelijke besluit.

Gedoogsituatie

Daarnaast is inmiddels ook afgelopen week een motie van de partijen BBB, VVD, SGP en ChristenUnie met 142 stemmen voor en slechts 8 stemmen tegen aangenomen die de minister verzoekt zich in te spannen om op Europees niveau mogelijkheden te verkrijgen waarmee de gedoogsituatie voortgezet kan worden in aanloop naar de vierde Rijbewijsrichtlijn. Ook vraagt de motie ‘de minister om zo snel mogelijk met de mobiliteitssector in gesprek te treden om te kijken wat er verder gedaan moet worden om te zorgen dat de sector vertrouwen krijgt om tot die tijd niet geconfronteerd te worden met keuzes die de bedrijfsvoering bemoeilijken’.

Het uiterste

De minister heeft bij het behandelen van de motie aangegeven zich er graag voor in te spannen en tot het uiterste te gaan. Dit is ook wat TLN terug hoort in de contacten met het ministerie die inmiddels de nodige gesprekken voert met de Europese Commissie om te komen tot een werkbare oplossing voor onze sector. In het debat over duurzaam vervoer dat de Tweede Kamer vorige week met staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat voerde werd dit nogmaals bevestigd door de staatssecretaris. Tevens gaf zij in antwoord op vragen van VVD, NSC en BBB aan te kijken of er een mogelijkheid is om als ministerie samen met TLN, andere mobiliteitspartijen en het Openbaar Ministerie, dat bezwaar maakte tegen het verlengen van de gedoogregeling, om tafel te gaan zitten en te zoeken naar een creatieve oplossing.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.