Tweede Kamer neemt Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen. Vaste contracten moeten aantrekkelijker worden.

​Ontslag wordt eenvoudiger. Met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht hebben ondernemers de mogelijkheid meerdere redenen voor ontslag te combineren. Ontslag heeft in de praktijk vaak ook diverse gronden. Ontslag kan wel duurder worden (maximaal 50% hogere transitievergoeding). De WAB verlaagt de transitievergoeding voor oudere werknemers maar geeft tegelijkertijd wel recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband.

Flex wordt duurder

De wet maakt flexibele arbeid minder aantrekkelijk. Flexwerk wordt via een ophoging van de WW premie 5 procentpunten duurder gemaakt dan vaste contracten. Payroll werknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener. De keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar naar drie contracten in drie jaar.

Amen​dementen

De Tweede Kamer diende eind januari een aantal amendementen op het wetsvoorstel in, waarvan de volgende zijn overgenomen:​

  • ​De verlenging van de proeftijd tot maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd werd geschrapt.
  • Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken, worden onder het lage WW-tarief Gebracht (premiedifferentiatie).
  • Van de verscherpte regelgeving voor oproepcontracten (een werknemer met een oproepcontract moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd) kan bij cao worden afgeweken voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

Uitgebreide voorlichting

De WAB moet nu nog behandeld worden door de Eerste Kamer. Als die ook instemt met het wetsvoorstel gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in. Wanneer de wet definitief is zal TLN de leden uitgebreid voorlichten.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom