Uitdagingen en zorgen bij transportbedrijven om netcapaciteit

Bedrijven die actief zijn in de steden staan voor grote uitdagingen wanneer zij hun wagenpark willen elektrificeren. Uit een onderzoek onder leden van TLN en evofenedex blijkt dat veel ondernemers zich zorgen maken over de mogelijkheden om elektrische vracht- en bestelauto’s goed te kunnen opladen. Duidelijk werd ook dat ondernemers een sterke voorkeur hebben om op eigen terrein en ’s nachts op te laden. Dit heeft uiteraard invloed op de netcapaciteit en het netwerk. Ook wil een groot deel van de ondernemers het gesprek aangaan met de netbeheerder over de elektrificatie van het wagenpark en de verwachte groei met de komst van de zero emissiezones.

In de afgelopen maanden werkten TLN, evofenedex en ElaadNL samen aan een onderzoek over elektrisch laden in de logistieke sector. De centrale vraag was hoe de logistieke bedrijven zich voorbereiden op de toenemende elektrificatie van het wagenpark en waar zij verwachten te laden. Aangezien er vanaf 2025 ruim 30 binnensteden zijn waar alleen nog zero emissie voertuigen mogen komen, houden veel bedrijven zich nu al bezig met dit vraagstuk.

Flinke groei

Opvallend is dat een merendeel van de ondernemers een flinke groei van het aantal benodigde elektrische vracht- en bestelauto’s verwacht. In de periode tussen 2025 en 2030 is de verwachte groei van het aantal elektrische vrachtauto’s 230% en van het aantal bestelauto’s 248% in de periode tussen 2025 en 2030. Het uiteindelijke aantal voertuigen, dat elektrisch de dertig tot veertig steden moet gaan bevoorraden, zal al snel zo’n 12.000 zijn.

Bij bedrijf laden

De vervoerders en verladers verwachten zo’n zeven van de tien keer (69%) te gaan laden bij het bedrijf. Voor specifiek een vrachtauto ligt dit met 73% zelfs nog iets hoger. Dit is een groot verschil met het laden van personenvoertuigen, die voor een veel groter deel laden bij publieke laadoplossingen.

’s Nachts laden

Ook verwachten de logistiek ondernemers hun voertuigen driekwart van de tijd ’s nachts te zullen laden. In de operationele planning is er in de avond en nacht ruimte voor maximaal 7 uur laadtijd en overdag maximaal 3 uur. Ook dit vormt een belangrijk verschil met het laadgedrag bij personenauto’s. De verwachte laadtijd voor bestelauto’s en vrachtwagens verschilt overigens weinig.

Voorbereiden op laadbehoefte

De ondernemers uiten hun zorg over de haalbaarheid van het overstappen naar zero emissie vrachtwagens in de gegeven periode in relatie tot de benodigde laadinfrastructuur en netcapaciteit. In het onderzoek gaf 40% van de bedrijven aan dat ze graag met hun netbeheerder in contact willen komen om hun toekomstige laadbehoefte te bespreken. ElaadNL werkt hiervoor, in samenwerking met de netbeheerders aan de opgave rondom elektrificatie in de logistiek en het voorbereiden van het energiesysteem.

Meer weten

Meer weten of de plannen rondom elektrificatie delen met de netbeheerder neem dan contact op via Logistiek@elaad.nl

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs