Uitstel OSNMA authenticatie smart tacho 2

De huidige smart tacho 2 is een volledig goedgekeurde tachograaf maar bevat nog niet de OSNMA authenticatie die het had moeten krijgen. TLN publiceerde hier eerder al over. De verwachting van de Europese Commissie was dat OSNMA eind maart 2024 operationeel zou zijn, maar nu geeft zij aan dit niet eerder zal zijn dan eind juni 2024.

De OSNMA authenticatie controleert of het ontvangen satelliet signaal van Galileo afkomstig is, zodat eventuele manipulatie van het satelliet signaal herkend wordt. Vijf maanden nadat de Europese Commissie publiceert dat OSNMA operationeel is, mogen er alleen nog tachografen met OSNMA authenticatie worden ingebouwd in nieuwe voertuigen. Bij een publicatie van eind juni, wordt dat dus november dit jaar.

TLN heeft via de IRU erop aangedrongen dat voertuigfabrikanten meer tijd nodig hebben om deze update aan de smart tacho 2 te testen in voertuigen. Hiervoor zijn ook diverse overleggen gevoerd met ACEA (de brancheorganisatie voor voertuigfabrikanten). Dit n.a.v. de uitdagingen de afgelopen maanden bij de installatie van de smart tacho 2 transitietachograaf zijn ondervonden. Die uitdagingen zijn voornamelijk het gevolg van de korte testperiode die voertuigfabrikanten hadden na de type goedkeuring van de transitietachograaf.l

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.