Uitvoeringsagenda Stadslogistiek ondertekend

Op 9 februari ondertekenden staatssecretaris Stientje van Veldenhoven (IenW), wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht en TLN-voorzitter Elisabeth Post de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Samen met tal van andere partijen die de uitvoeringsagenda ook ondertekenden onderschrijven zij de ambitie te willen komen tot zero-emissie stadslogistiek.

20210201 Uitvoeringsagenda Stadslogistiek- TLNZero-emissie stadslogistiek is niet iets vrijblijvends. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven onderstreept het nog maar eens: ‘We hebben met elkaar het Klimaatakkoord ondertekend waarin harde doelen zijn gesteld voor wat betreft CO2-reductie. Tegelijkertijd is de luchtkwaliteit in steden nu nog te vaak ondermaats – onacceptabel met het oog op onze gezondheid. In beide gevallen kan het wegtransport bijdragen aan de gewenste verbetering van de situatie. De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek geeft daar nu handen en voeten aan.’

Perspectief duidelijk

Op de vraag of zero-emissie stadslogistiek daadwerkelijk haalbaar is, antwoordt Van Veldhoven resoluut: ‘Doordat steden 4 jaar van tevoren hun zero-emissie zone moeten aankondigen, is nu al duidelijk dat bijna dertig steden per 2025 alleen zero-emissie stadslogistiek in hun steden zullen accepteren. De verwachting is dat dit aantal op korte termijn nog toeneemt, waardoor in ieder geval de meeste grote steden in Nederland de ambitie van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek onderschrijven én in de praktijk brengen. Daarmee is het perspectief voor de transportsector duidelijk: zero-emissie stadslogistiek gaat er echt komen.’

Stuk duurder

Volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post is dit een goede zaak. Tegelijkertijd spreekt ze van een uitdaging, omdat ‘er nog hard gewerkt moet worden’ om al het noodzakelijke daadwerkelijk te realiseren. Immers, vervoerders moeten per 2025, en met de overgangsperiode inbegrepen uiterlijk per 2030, over zero-emissie voertuigen beschikken om hun werk in binnensteden te kunnen verrichten. In dat kader pleit Post voor (financiële) steun vanuit de overheid om deze noodzakelijke overgang voor vervoerders te faciliteren. ‘Elektrische voertuigen zijn een stuk duurder dan reguliere voertuigen. Het zou daarom mooi zijn als de onrendabele top van zo’n voertuig wordt gefinancierd vanuit de overheid, bijvoorbeeld aan de hand van een subsidieregeling.’

Subsidieregeling

De staatssecretaris gaat mee in deze gedachte en heeft inmiddels een subsidieregeling opgetuigd voor de aanschaf van zero-emissie bestelwagens en trucks. Tegelijkertijd hoopt ze op een ‘learning by using’ effect. Ofwel: vanuit de opgedane ervaring antwoord krijgen op de vraag wat er vanuit de overheid nog meer gedaan kan worden om transportbedrijven in staat te stellen over te stappen op zero-emissie vervoer.

Ver verwijderd

Wat dat aangaat, spreekt Post haar zorgen uit over de tijdige beschikbaarheid van het materieel. ‘We hebben berekend dat er in 2025 zeker 5.000 emissieloze voertuigen nodig zijn om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan zero-emissie stadslogistiek. Van dat aantal zijn we nu nog ver verwijderd.’ Hetzelfde geldt voor de benodigde laadinfrastructuur, aldus Post. ‘Ik zie op dit moment een aarzeling in de markt, terwijl we hiermee echt aan de slag moeten gaan. Dit is nu niet geregeld, terwijl we wel afhankelijk zijn van een laadinfrastructuur die voldoet, ook als we massaal op elektrische aandrijving overschakelen.’

Transporteurs tegemoet komen

Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht onderschrijft in dit kader het belang om hierover zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. ‘We moeten van elkaar weten wat er nodig is om van zero-emissie stadslogistiek een succes te maken. We vragen best wat van het wegtransport. Het is dan onze taak om het goede voorbeeld te geven en bijvoorbeeld in onze aanbestedingen zero-emissie transport als eis op te nemen. Anderzijds willen we transporteurs die kiezen voor emissieloos vervoer zoveel mogelijk tegemoet komen, bijvoorbeeld door voor deze categorie voertuigen de venstertijden in onze binnenstad op te rekken.’

Snelle actie gewenst

Met de gezamenlijke ondertekening van de uitvoeringsagenda is zero-emissie stadslogistiek weer een (belangrijke) stap dichterbij gekomen. ‘Maar’, zo benadrukt de staatssecretaris tot slot, ‘dit is pas het begin. Niet voor niets spreken we van een uitvoeringsagenda. Snelle actie is echt gewenst, van iedereen, op alle vlakken. 2025 is namelijk dichterbij dan menigeen denkt.’

Bezoek ook de op 9 februari gelanceerde website over zero-emissie stadslogistiek

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie