Update Vertrouwensketen _ De Weg naar een Veiliger Import Container Releaseproces

Havengemeenschap zet koers naar de Vertrouwensketen: De Weg naar een Veiliger Import Container Releaseproces.

Waarom kiest de havengemeenschap voor de Vertrouwensketen?

In onze voortdurende inzet om de veiligheid in de havenlogistieke keten te waarborgen, hebben we al grote stappen gezet. Tot op heden hebben we met succes ongeveer 3.600 import containers vrijgesteld via de Vertrouwensketen. Hierbij zijn 54 verladers en expediteurs (release-to-parties), 139 voornamelijk wegvervoerders en zes cargadoors betrokken, waarvan er twee actief met de Vertrouwensketen werken. Deze prestaties tonen de groeiende acceptatie en het belang van dit nieuwe releaseproces.

Hoe functioneert de Vertrouwensketen?

Binnen de Vertrouwensketen verplichten ketenpartijen zich om de release van een container (het recht om een container op te halen) duidelijk door te geven aan de volgende schakel in de keten. Deze specifieke aanpak waarborgt dat uitsluitend de betrokken partijen de benodigde handelingen kunnen verrichten en toegang hebben tot de informatie. Hierdoor wordt actief voorkomen dat malafide partijen met illegaal verkregen ‘sleutels’ of pincodes toegang krijgen tot ladingen of gegevens over ladingen.

Wat wordt er van jullie als ketenpartijen verwacht en wat is de tijdslijn?

De Vertrouwensketen heeft zich in de praktijk bewezen, en nu is het tijd voor verdere uitbreiding. De focus ligt momenteel op containers vanuit Zuid- en Midden-Amerika, waarop zes rederijen actief zijn. Ons doel is tegen begin 2024 alle import containers via de Vertrouwensketen vrij te stellen. Dit ambitieuze streven vereist de medewerking van alle betrokken partijen, waaronder verladers, expediteurs, vervoerders en cargadoors.

Feedback en input zijn van onschatbare waarde en wij vragen dan ook om deze met ons te delen zodat wij dit mee kunnen nemen naar de vertrouwensketen werkgroep.

Samen dragen we zorg voor een veiliger container releaseproces!

Meer gedetailleerde informatie over de Vertrouwensketen en hoe je kunt deelnemen, is te vinden op: https://www.portbase.com/vertrouwensketen/#doe-mee

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.