Utrecht: uitstootvrije bevoorrading binnenstad per 2025

Utrecht heeft concrete afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de bevoorrading van de binnenstad in 2025 volledig uitstootvrij is.

Wethouder Lot van Hooijdonk en bestuurders van brancheorganisaties TLN, evofenedex en CMU ondertekenen vandaag dit raamwerk van afspraken.

Bundeling

Betere samenwerking tussen alle partijen moet zorgen voor bundeling, waardoor tijdens winkeltijden meer ruimte is voor bezoekers van de Utrechtse binnenstad. Tevens werkt de gemeente Utrecht met hubs buiten het centrum, waar bouwmaterialen worden opgeslagen en overgezet op kleine busjes. Daarnaast gaat veel bevoorrading van de binnenstad per boot of bakfiets en op tijden buiten de spits.

Living labs

Tot 2020 richt het raamwerk van afspraken zich op stimulering van de markt. Living labs testen de maatregelen die daarna eventueel permanent kunnen worden ingezet. Zo wordt op verschillende locaties geëxperimenteerd met ‘stop & drop’-plekken. Horecagroothandels Sligro, DeliXL en Gepu zetten hier hun vrachtwagens aan de stekker.

Collegevoorstel

Parallel aan het raamwerk van afspraken behandelt de Utrechtse gemeenteraad dit najaar het collegevoorstel om het voetgangersgebied in het centrum per 1 januari 2018 uit te breiden. Dan worden ook de tijden voor bevoorrading aangepast. Schone voertuigen krijgen ruimere mogelijkheden om klanten te bevoorraden en vervuilende voertuigen krijgen juist minder tijd. Verder komt er een nieuw toegangs- en handhavingssysteem zodat auto’s of busjes zonder ontheffing niet zomaar het voetgangersgebied in kunnen komen.

Adviescommissie

De betrokkenheid van de winkeliers blijkt een van de bepalende succesfactoren te zijn geweest. Mede dankzij de inspanning van TLN steunden zij uiteindelijk de bevoorradingsplannen. Succesvol is ook de keuze van de gemeente Utrecht om met een adviescommissie voor bevoorrading te werken. Deze adviseert het college van B&W rechtstreeks over de bevoorrading van de stad. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam ook zo’n commissie.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie