Vălean nieuwe Eurocommissaris voor transport

De Roemeense Adina-Ioana Vălean is na de gebruikelijke hoorzitting in het Europees Parlement verkozen tot de nieuwe Commissaris voor Transport. Eerder werd Rovana Plumb voor deze positie afgewezen vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Donderdag 14 november vond in het Europees Parlement de hoorzitting plaats van de Roemeense kandidaat-commissaris Adina-Ioana Vălean (51). Zij is een zeer ervaren politicus en zit al sinds het toetreden van Roemenië tot de Europese Unie in het Europees Parlement. Vălean heeft veel ervaring met industriebeleid en werd van tevoren beschreven als ‘een erg geschikte kandidaat’.

Weinig nieuws

De hoorzitting verliep redelijk soepel, hoewel Vălean op lang niet alle vragen een helder antwoord wist te geven en vaak aangaf nog niet genoeg details te kennen. Inhoudelijk bracht de hoorzitting weinig nieuws. Er werd opvallend veel over de luchtvaart en ook over passagiersrechten en de maritieme sector gesproken. Vragen over wegtransport werden maar mondjesmaat gesteld door de Europarlementariërs. Het is gebruikelijk dat er in een hoorzitting weinig vragen op detailniveau worden gesteld of beantwoord. Over het definitieve beleid zal in de komende weken of maanden meer duidelijk worden.

Verdere digitalisering

Tijdens de hoorzitting werd door Vălean wel het belang van intermodaliteit benadrukt, waarbij ze meerdere malen aangaf dat de promotie van de trein voor zowel vracht als passagiers zeer hoge prioriteit heeft. Verder gaat haar aandacht uit naar de promotie van alternatieve brandstoffen, de verbetering van de verkeersveiligheid en de instroom van meer vrouwen in de sector. Centraal stond ook de rol van verdere digitalisering, een woord dat ze bij veel onderwerpen aanhaalde en benadrukte. Vălean beloofde ook het budget voor de Connecting Europe Facility (CEF), waaruit veel belangrijke Europese infrastructurele projecten worden betaald, fel te zullen verdedigen in de komende begrotingsonderhandelingen.

Mobility Package

Enkele Europarlementariërs stelden Vălean vragen over het Mobility Package. Ze weigerde hier echter inhoudelijk op in te gaan. ‘Dat ligt nu vooral in jullie handen’, stelde ze. Ze erkende wel dat controversiële wetgeving altijd goed geëvalueerd moet worden.

Nog allerminst zeker

Naast de hoorzitting van Vălean vonden er nog twee andere hoorzittingen plaats. Inmiddels is gebleken dat ook de Franse kandidaat Breton is geaccepteerd. De Hongaarse kandidaat heeft echter niet de vereiste twee derde meerderheid gehaald. Hij moet nu aanvullende vragen beantwoorden. Het is daardoor nog allerminst zeker of de nieuwe Europese Commissie op 1 december kan beginnen.​

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom