Vanaf 2024 verplichte CO2-registratie woon-werkverkeer voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens rapporteren over zakelijke en woon-werk verkeer. Dit voorschrift volgt uit de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord van 2019.

De wettelijke grondslag van het besluit is gekoppeld aan de Omgevingswet. Het gaat om reizen waarvoor werknemers een financiele vergoeding krijg of waarvoor werkgevers een vervoermiddel ter beschikking stellen.

Rapportage

De verplichte rapportage bevat het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de soort brandstof. Het gaat dus niet om cijfers over de feitelijke CO2-emissies. Deze emissies worden namelijk automatisch berekend. Het verzamelen van de juiste gegevens wordt uitgelegd in een handreiking die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht te kunnen publiceren.

Bedrijven hebben dan dus nog een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de situatie die voor volgend jaar geldt. Vanaf de zomer van 2023 kunnen de gegevens voor de rapportageverplichting op vrijwillige basis al ingevoerd worden via een digitaal formulier van RVO. Zodra de dit formulier beschikbaar is, communiceren we dat via onze kanalen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.