VECTO-simulaties voor vrachtwagens

Fabrikanten van vrachtauto’s zijn vanaf 2019 verplicht om het brandstofgebruik van hun voertuigen te meten aan de hand van de VECTO-testprocedure. Dat is unaniem besloten door de lidstaten van de EU.

​Het besluit betekent een belangrijke doorbraak voor transparantie in de verbruiksgegevens van vrachtauto’s. Met de VECTO-procedure wordt het brandstofgebruik van vrachtauto’s inzichtelijk gemaakt voor transportondernemers. Vrachtauto’s worden besteld in verschillende configuraties. De VECTO-procedure bestaat daarom uit een simulatieprogramma waarin afzonderlijke voertuigcomponenten worden gemeten.

Betrouwbare resultaten

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft al eerder bij de Europese Commissie op aangedrongen dat de VECTO-resultaten betrouwbaar moeten zijn. Transporteurs zouden daarom bij de bestelling van een vrachtauto, een VECTO-waarborg moeten krijgen ten aanzien van het brandstofgebruik. Als de verbruiksgegevens uit de praktijk aansluiten bij de VECTO-resultaten, dan krijgen de uitkomsten een wezenlijke betekenis voor transportondernemers.

CO2-emissienormen

In tegenstelling tot personenauto’s gelden er vanwege de vele variabelen voor vrachtauto’s nog geen CO2-emissienormen. Met de toepassing van de VECTO wordt het mogelijk om het verbruik van de vrachtwagens objectief vast te stellen. Dit is een vereiste voor de typegoedkeuring en biedt richtlijnen, mocht er in de toekomst standaarden gelden voor het brandstofgebruik van vrachtauto’s. TLN heeft de Europese Commissie gevraagd haast te maken met normstelling voor vrachtauto’s die een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de brandstofefficiëntie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs