Veel opschudding over Franse stickerplicht

Frankrijk voert per 1 januari 2021 bij het rijden door stedelijk gebied de verplichting voor het hebben van dodehoekstickers in. Deze maatregel zorgt bij vervoerders, maar ook bij TLN en andere transportorganisaties in Europa voor veel opschudding. Om die reden zal koepelorganisatie IRU de Europese Commissie oproepen deze maatregel van tafel te krijgen.

TLN is niet tegen verkeersveiligheid bevorderende maatregelen, maar in dit geval slaan de Fransen door. Met name de bedenkelijke haalbaarheid, het feit dat de verkeersveiligheid niet echt wordt gediend en de decreten mogelijk niet verenigbaar zijn met EU-wetgeving, maar ook dat de voorgestelde besluiten niet in verhouding staan tot het te bereiken doel, zijn in de optiek van TLN zaken die eerst onderzocht hadden moeten worden.

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de Europese Commissie gaat doen en of de Fransen deze stickers al dan niet verplicht mogen stellen aan buitenlandse vervoerders. Tot die duidelijkheid er is, is het verstandig alvast te achterhalen waar de betreffende stickers zijn te verkrijgen, zonder deze per se direct aan te schaffen of op de voertuigen aan te brengen. Ook TLN oriënteert zich namelijk, om tegen gunstiger tarieven aan leden van TLN dodehoekstickers te kunnen leveren. De hoop is echter dat het allemaal niet zover komt.

Frankrijk heeft overigens laten weten dat, wanneer vervoerders stickers op de voertuigen hebben die niet conform de Europese richtlijnen zijn maar wel aangeven waar de dodehoek zich bevindt, er sprake is van een gedoogperiode, vanaf 1 januari 2021, voor een periode van 12 maanden.

Eerder berichtte TLN al over de Franse dodehoekstickers in de Berichtenservice Internationaal. In dit bericht staat onder meer hoe je als vervoerder aan de Franse stickerplicht voldoet en waar de stickers exact bevestigd dienen te worden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs