Veranderingen in APK-regelgeving vergen nieuwe investeringen voor werkplaatsen

Op het gebied van de APK1 (zware voertuigen boven de 3.500 kg) zitten er een aantal belangrijke nieuwe keuringseisen aan te komen. Voertuigeigenaren zullen daar niet veel van merken, maar voor transportbedrijven die zelf keuren ligt dat anders. Zij zullen hun werkplaatsen hier op moeten aanpassen. En dat kan voor flinke kosten zorgen.

De veranderingen voor de APK betreffen een drietal aspecten, te weten: de controleplaats voor de koplampafstelling, een deeltjesteller voor het uitvoeren van de roetmeting en een spelingsdetector voor de controle van de wielophanging. Het gaat om zaken die direct of indirect een gevolg zijn van de Europese APK-wetgeving die de EU-landen verplicht tot periodieke inspecties van het voertuigpark.

Vlakke en horizontale vloer voor koplampafstelling
De eerste verandering is de controleplaats voor de koplampafstelling. APK-bedrijven mogen deze uitvoeren op de werkplaatsvloer of op de hefbrug. Voorwaarde is wel dat het voertuig voldoende vlak en horizontaal staat. Om dat te garanderen heeft de RDW nieuwe normen opgesteld waar APK-keuringsstations vanaf 1 januari 2022 aan moeten voldoen. De nieuwe normen moeten samen met de eerder ingevoerde strengere eisen voor koplamptestapparatuur (1 januari 2021) zorgdragen voor een betere controle van de afstelling van de voertuigverlichting.
Voor APK1-bedrijven is de controlelocatie voor de koplampen meestal de werkplaatsvloer. Deze zal aan de nieuwe strenge vlakheidsvoorschriften moeten voldoen. Eerder dit jaar is al gebleken dat veel vloeren hier niet aan voldoen. Helaas heeft het overleg tussen RDW, TLN en andere organisaties niet geleid tot een versoepeling. Veel bedrijven hebben de vloer inmiddels aangepast. Anderen moeten dat nog doen. Het advies is om hierover zo snel mogelijk met de RDW contact op te nemen. Mocht het niet tijdig lukken dan komt men mogelijk in aanmerking voor een maatwerkoplossing. Neem hiervoor contact op met de RDW via vloermetingen@rdw.nl. Vermeld in de e-mail het KI-nummer, naam, het adres en het telefoonnummer van het bedrijf. Bedrijven die geen actie ondernemen raken hun APK-erkenning kwijt. In dat geval mogen er geen keuringen meer plaatsvinden.

Deeltjesteller voor roetmeting
De huidige roetmeter of opaciteitsmeter maakt sinds 1997 deel uit van de APK voor dieselvoertuigen. Bij de meting wordt de motor onbelast naar zijn maximale toerental gebracht waarbij de hoeveelheid roet die de motor uitstoot wordt gemeten. De meting is destijds ontwikkeld voor dieselvoertuigen zonder roetfilters. Voor de huidige moderne, schone dieselmotoren volstaat deze test niet meer. De roetdeeltjes zijn zo klein dat ze vaak niet of nauwelijks nog meetbaar zijn. Voertuigen met een verwijderd of defect roetfilter komen vaak ook door de test wat uit oogpunt van luchtkwaliteit en terugdringen van de hoeveelheid fijnstof onwenselijk is. Om tot een goede effectieve controle van roetfilters te komen is de overheid op zoek gegaan naar een betere meetmethode. Die is gevonden in de deeltjesteller. Deze meter telt het aantal roetdeeltjes in de uitlaat bij stationair toerental.

De deeltjesteller wordt in de APK-wetgeving opgenomen en zal vanaf 1 juli 2022 verplicht bij de APK1 moeten worden gebruikt voor de roetmeting van Euro 6 voertuigen. Voor de roetmeting van oudere diesels moet de huidige roetmeter worden gebruikt. APK1 bedrijven die na 1 juli 2022 niet over een deeltjesteller beschikken, mogen enkel nog ‘oudere’ dieselauto’s keuren. De aangeschafte deeltjesteller moet beschikken over een NMi-goedkeuring. Er zijn inmiddels vijf fabrikanten die goedgekeurde deeltjestellers aanbieden. De prijs ligt met ca. €3.000 – €4.000 op ongeveer hetzelfde niveau als van een roetmeter. Naast Nederland gaan ook België en Duitsland de deeltjesteller verplichten.

Spelingsdetector
Vanaf 20 mei 2023 moeten alle wielophangingen van vrachtauto’s en aanhangwagens tijdens het uitvoeren van een APK met behulp van een zogenaamde spelingsdetector worden gecontroleerd. Deze verplichting volgt één op één uit de Europese APK-richtlijn. Omdat de achteraf inbouw van een spelingsdetector in een APK-bedrijf nogal ingrijpend en kostbaar is (kosten kunnen oplopen tot €100k), hebben TLN, Bovag en andere organisaties met succes gelobbyd voor een maximale overgangstermijn van 5 jaar. Dat betekent dat alle APK1-erkenningsbedrijven vanaf 20 mei 2023 over een spelingsdetector moeten beschikken die voldoet aan de eisen uit de richtlijn.

Er was nog wat onduidelijkheid of bij de beoordeling van de wielophanging met wielspelingsdetectoren de garagedeuren open mogen staan. Dat is bij sommige werkplaatsen nodig omdat er anders te weinig ruimte is om een voertuig naar voren of achteren te verplaatsen om alle assen te kunnen beoordelen. De RDW heeft daar na overleg met de sector mee ingestemd. Een belangrijk punt omdat bedrijven anders niet zouden kunnen voldoen aan de algemene voorschriften voor de APK-erkenningsregeling.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris