Verbeteren bereikbaarheid onderdeel investeringsfonds

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een van de onderdelen van het nieuwe investeringsfonds dat het kabinet tijdens Prinsjesdag aankondigde. Goed nieuws, vindt TLN. De bereikbaarheid van Nederland is van groot belang voor de ontwikkeling van onze economie en onze logistieke concurrentiepositie.

Daarom heeft TLN, samen met alle partijen uit de Mobiliteitsalliantie, eerder al gepleit voor 3 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. Dat het kabinet nu aangeeft dat het verbeteren van de bereikbaarheid een van de pijlers van het investeringsfonds is, stemt TLN positief. Om achterlandverbindingen en stedelijke regio’s bereikbaar te houden, zijn nieuwe innovatieve oplossingen en extra infrastructuur noodzakelijk.

Extra infrastructuur

Namens het kabinet heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vorige week een strategie gepresenteerd waarin hij aangeeft hoe Nederland de economie op lange termijn kan versterken. Deze strategie vormt de basis van het nieuwe investeringsfonds. De komende maanden inventariseren de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven mogelijke extra investeringen in infrastructuur.

Toekomst

Met deze strategie wil het kabinet de welvaart voor toekomstige generaties veilig stellen. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, ziet het kabinet ook enkele andere terreinen, zoals het verbeteren van het onderwijs en de arbeidsmarkt en de klimaat- en energietransitie. Op deze terreinen wil het kabinet het beleid aanpassen, vernieuwende investeringen doen en hervormingen doorvoeren. Hoe ze dat wil doen, moet nog verder worden uitgewerkt.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid